I/O yüksek tablo ve indekslerde INITRANS faydası

Çok yüksek i/o yapılan tablolarda ve indekslerde INITRANS parametresini yükseltirseniz, çoklu işlem yapılabileceğinden daha az i/o yapmasına sebep olacaktır. Bu parametresi aşağıdaki gibi değiştirebilirsiniz.

Mevcut değeri sorgulam için;

SQL> SELECT ini_trans, max_trans from dba_tables WHERE table_name = 'TEST' ;

INI_TRANS  MAX_TRANS
---------- ----------
5        255

 

Mevcut değeri değiştirmek için;

SQL> ALTER TABLE TEST INITRANS 5 MAXTRANS 255 ;

 

Table altered.

Loading

Leave Your Comment