ORA-12502: TNS:listener received no CONNECT_DATA from client

Hata:
İstemciler veri tabanına bağlanmaya çalıştığında “ORA-12502: TNS:listener received no CONNECT_DATA from client” şeklinde hata üretip bağlantı yapılamıyordu.

Sebep:
local_listener paremetresindeki host tanımının eksik yapılması.

Çözüm:
local_listener parametresindeki
(DESCRIPTION=(ADDRESS_LIST=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=node-vip)(PORT=1521))))
şeklindeki tanımlama
(DESCRIPTION=(ADDRESS_LIST=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=node-vip.domain.local)(PORT=1521))))
şeklinde (domain.local veri tabanının çalıştığı domain adı ) değiştirilmelidir.

Veri tabanı RAC ise bu değişikilk yapılırken sid=’XX’ tanımı da eklenmelidir.

SQL> alter system set local_listener='(DESCRIPTION=(ADDRESS_LIST=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=node01-vip.domain.local)(PORT=1521))))' scope=both sid='ORCL1';

System altered.

SQL> alter system set local_listener='(DESCRIPTION=(ADDRESS_LIST=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=node02-vip.domain.local)(PORT=1521))))' scope=both sid='ORCL2';

System altered.

gibi.

Loading

Leave Your Comment