Oracle Apex kurulumu

Adım adım apex kurulumunu anlatmaya çalıştım. Kuruluma başlamadan önce Oracle Text bileşenin de kurulu olduğundan emin olun. APEX bu bileşene ihtiyaç duyuyor.

Öncelikle TBS ler oluşturulur:
—————————-

CREATE TABLESPACE APEX DATAFILE '+DATA/orcl/DATAFILE/apex01.dbf'
SIZE 500M
EXTENT MANAGEMENT LOCAL
SEGMENT SPACE MANAGEMENT AUTO;
CREATE TABLESPACE APEX_FILES DATAFILE '+DATA/orcl/DATAFILE/apex_files01.dbf'
SIZE 100M
EXTENT MANAGEMENT LOCAL
SEGMENT SPACE MANAGEMENT AUTO;

 

Daha sonra APEX_IMAGES virtual directory oluşturuluyor:
———————————–
Veri tabanı RAC ise tüm sunucularda fiziksel dizin oluşturuluyor.

bash-3.00$ mkdir /oracle/apex
bash-3.00$ cd /oracle/apex
bash-3.00$ mkdir apex_images

SQL > CREATE OR REPLACE DIRECTORY
APEX_IMAGES  AS
'/oracle/apex/apex_images';

 

Sanal dizine yetkiler veriyoruz.

SQL>GRANT READ, WRITE ON DIRECTORY  APEX_IMAGES TO SYSTEM WITH GRANT OPTION;

 

Kurulum:
——————

SQL> @apexins APEX APEX_FILES TEMP /APEX_IMAGES/;

 

Kurulum bittikten sonra

http://sunucu_ip:7777/pls/apex
http://sunucu_ip:7777/pls/apex/apex_admin

Adreslerinden admin login bilgileri ile giriş yapıp yönetebiliyoruz.

HTTP Portunun kontol edilmesi gerekiyor.

SQL> select DBMS_XDB.GETHTTPPORT() from dual;

DBMS_XDB.GETHTTPPORT()
----------------------
0

 

Sorgusunun çıktısında 0 (sıfır) dönerse Oracle XML DB HTTP Server etkin değildir. Bu durumda aşağıdaki sorgu ile port ataması yapıyoruz.

SQL> EXEC DBMS_XDB.SETHTTPPORT(8080);

 

Sonrasında dba_registry den APEX i sorguladığımızda status VALID ise sıkıntı yok demektir.

SQL> select status from dba_registry where comp_id = 'APEX';

STATUS
-----------
VALID

 

Apache konfigürasyon dosyalarında da alias eklenmesi gerekiyor:
—————————–

/oracle/product/10.2.0/companion/Apache/Apache/conf/httpd.conf

 

dosyasında aşağıdaki bölümde alias eklenmelidir.

.
.
.
.
.

ServerSignature On

#
# Aliases: Add here as many aliases as you need (with no limit). The format is
# Alias fakename realname
#
<IfModule mod_alias.c>

#
# Note that if you include a trailing / on fakename then the server will
# require it to be present in the URL.  So "/icons" isn't aliased in this
# example, only "/icons/"..
#
Alias /APEX_IMAGES/ "/oracle/apex/apex_images/"
.

/oracle/product/10.2.0/companion/Apache/modplsql/conf/dads.conf
dosyasında ise aşağıdakine benzer bir çıktı olması gerekli.

# ============================================================================
#                     mod_plsql DAD Configuration File
# ============================================================================
# 1. Please refer to dads.README for a description of this file
# ============================================================================

# Note: This file should typically be included in your plsql.conf file with
# the "include" directive.

# Hint: You can look at some sample DADs in the dads.README file

# ============================================================================

Alias /APEX_IMAGES/ "/oracle/apex/apex_images/"
AddType text/xml xbl
AddType text/x-component htc

<Location /pls/apex>
Order deny,allow
PlsqlDocumentPath docs
AllowOverride None
PlsqlDocumentProcedure wwv_flow_file_mgr.process_download
PlsqlDatabaseConnectString orcl1:1521:ORCL ServiceNameFormat
PlsqlNLSLanguage AMERICAN_AMERICA.WE8ISO8859P9
PlsqlAuthenticationMode Basic
SetHandler pls_handler
PlsqlDocumentTablename wwv_flow_file_objects$
PlsqlDatabaseUsername APEX_PUBLIC_USER
PlsqlDefaultPage apex
PlsqlDatabasePassword oracle123
Allow from all
</Location>

 

Loading

Leave Your Comment