Oracle Apex kurulumu

1 Eyl by Ahmet Duruöz

Oracle Apex kurulumu

Adım adım apex kurulumunu anlatmaya çalıştım. Kuruluma başlamadan önce Oracle Text bileşenin de kurulu olduğundan emin olun. APEX bu bileşene ihtiyaç duyuyor.

Öncelikle TBS ler oluşturulur:
—————————-

CREATE TABLESPACE APEX DATAFILE '+DATA/orcl/DATAFILE/apex01.dbf'
SIZE 500M
EXTENT MANAGEMENT LOCAL
SEGMENT SPACE MANAGEMENT AUTO;
CREATE TABLESPACE APEX_FILES DATAFILE '+DATA/orcl/DATAFILE/apex_files01.dbf'
SIZE 100M
EXTENT MANAGEMENT LOCAL
SEGMENT SPACE MANAGEMENT AUTO;

 

Daha sonra APEX_IMAGES virtual directory oluşturuluyor:
———————————–
Veri tabanı RAC ise tüm sunucularda fiziksel dizin oluşturuluyor.

bash-3.00$ mkdir /oracle/apex
bash-3.00$ cd /oracle/apex
bash-3.00$ mkdir apex_images

SQL > CREATE OR REPLACE DIRECTORY
APEX_IMAGES  AS
'/oracle/apex/apex_images';

 

Sanal dizine yetkiler veriyoruz.

SQL>GRANT READ, WRITE ON DIRECTORY  APEX_IMAGES TO SYSTEM WITH GRANT OPTION;

 

Kurulum:
——————

SQL> @apexins APEX APEX_FILES TEMP /APEX_IMAGES/;

 

Kurulum bittikten sonra

http://sunucu_ip:7777/pls/apex
http://sunucu_ip:7777/pls/apex/apex_admin

Adreslerinden admin login bilgileri ile giriş yapıp yönetebiliyoruz.

HTTP Portunun kontol edilmesi gerekiyor.

SQL> select DBMS_XDB.GETHTTPPORT() from dual;

DBMS_XDB.GETHTTPPORT()
----------------------
0

 

Sorgusunun çıktısında 0 (sıfır) dönerse Oracle XML DB HTTP Server etkin değildir. Bu durumda aşağıdaki sorgu ile port ataması yapıyoruz.

SQL> EXEC DBMS_XDB.SETHTTPPORT(8080);

 

Sonrasında dba_registry den APEX i sorguladığımızda status VALID ise sıkıntı yok demektir.

SQL> select status from dba_registry where comp_id = 'APEX';

STATUS
-----------
VALID

 

Apache konfigürasyon dosyalarında da alias eklenmesi gerekiyor:
—————————–

/oracle/product/10.2.0/companion/Apache/Apache/conf/httpd.conf

 

dosyasında aşağıdaki bölümde alias eklenmelidir.

.
.
.
.
.

ServerSignature On

#
# Aliases: Add here as many aliases as you need (with no limit). The format is
# Alias fakename realname
#
<IfModule mod_alias.c>

#
# Note that if you include a trailing / on fakename then the server will
# require it to be present in the URL.  So "/icons" isn't aliased in this
# example, only "/icons/"..
#
Alias /APEX_IMAGES/ "/oracle/apex/apex_images/"
.

/oracle/product/10.2.0/companion/Apache/modplsql/conf/dads.conf
dosyasında ise aşağıdakine benzer bir çıktı olması gerekli.

# ============================================================================
#                     mod_plsql DAD Configuration File
# ============================================================================
# 1. Please refer to dads.README for a description of this file
# ============================================================================

# Note: This file should typically be included in your plsql.conf file with
# the "include" directive.

# Hint: You can look at some sample DADs in the dads.README file

# ============================================================================

Alias /APEX_IMAGES/ "/oracle/apex/apex_images/"
AddType text/xml xbl
AddType text/x-component htc

<Location /pls/apex>
Order deny,allow
PlsqlDocumentPath docs
AllowOverride None
PlsqlDocumentProcedure wwv_flow_file_mgr.process_download
PlsqlDatabaseConnectString orcl1:1521:ORCL ServiceNameFormat
PlsqlNLSLanguage AMERICAN_AMERICA.WE8ISO8859P9
PlsqlAuthenticationMode Basic
SetHandler pls_handler
PlsqlDocumentTablename wwv_flow_file_objects$
PlsqlDatabaseUsername APEX_PUBLIC_USER
PlsqlDefaultPage apex
PlsqlDatabasePassword oracle123
Allow from all
</Location>

 

Loading

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir