Oracle IAS BIND (Address already in use) hatası

HATA:
opmn servisleri başlatıldığında
BIND (Address already in use)
x.x.x.x:393478144 – listener BIND failed
şeklinde bir hata alınıyor.

/oracle/product/ias/opmn/logs/ons.log  içeriği :
----------------------------------------------------------------------------------------
09/08/27 14:53:21 [4] ONS server initiated
09/08/27 14:53:21 [2] BIND (Address already in use)
09/08/27 14:53:21 [2] x.x.x.x:393478144 - listener BIND failed
09/08/27 14:53:21 [4] Listener thread 2057: x.x.x.x:393478144 (0x404) terminating
09/08/27 14:53:21 [1] Local listener terminated
09/08/27 14:53:22 [4] ONS server initiated
09/08/27 14:53:22 [2] BIND (Address already in use)
09/08/27 14:53:22 [2] x.x.x.x:393478144 - listener BIND failed
09/08/27 14:53:22 [4] Listener thread 2057: x.x.x.x:393478144 (0x404) terminating
09/08/27 14:53:22 [1] Local listener terminated

SORUN:
opmn kapalı olduğu halde opmn.xml dosyasında belirtilen request portu farklı bir servis tarafından kullanılıyordu.

/oracle/product/ias/opmn/conf/opmn.xml dosyasındaki port bilgisi:
-----------------------------------------------------------------------------------------
<notification-server>
<port local="6102" remote="6201" request="6004"/>
<log-file path="$ORACLE_HOME/opmn/logs/ons.log" level="4" rotation-size="1500000"/>
<ssl enabled="true" wallet-file="$ORACLE_HOME/opmn/conf/ssl.wlt/default"/>
</notification-server>
bash-3.00$ netstat -an|grep 6004
tcp4       0      0  x.x.x.x.6004    x.x.x.x.37892   TIME_WAIT
tcp4       0      0  *.6004                 *.*                    LISTEN
bash-3.00$ opmnctl status
Unable to connect to opmn.
Opmn may not be up.

ÇÖZÜM:

/oracle/product/ias/opmn/conf/opmn.xml değişikliği:
-----------------------------------------------------------------------------------------
<notification-server>
<port local="6102" remote="6201" request="6005"/>
<log-file path="$ORACLE_HOME/opmn/logs/ons.log" level="4" rotation-size="1500000"/>
<ssl enabled="true" wallet-file="$ORACLE_HOME/opmn/conf/ssl.wlt/default"/>
</notification-server>
bash-3.00$ opmnctl startall
opmnctl: starting opmn and all managed processes...

 

Loading

Leave Your Comment