RMAN : ORA-01008: not all variables bound

Hata:
Rman ile bağlanmaya çalışıldığında ORA-01008: not all variables bound şeklinde hata alınmaktadır.

Sebep :
Bug 10306699

Çözüm:
cursor_sharing parametresini EXACT olarak ayarlamanız gerekmektedir.

SQL> alter system set cursor_sharing=EXACT scope=both;

Loading

Leave Your Comment