ORA-01618: redo thread 2 is not enabled – cannot mount hatası

Veritabanı açılırken ilgili thread için enable olmayan redolog grup varsa ORA-01618 şeklinde hata vermektedir. Bu sorunu aşmak için ilgili thread için oluşturulan redo log grubu aktifleştirmeniz gerekiyor.

Aşağıdaki komut ile redo log grup aktişleştirilebilir.

SQL> alter database enable public thread 2;

 

Loading

Leave Your Comment