Redolog dosyalarının boyutlarının değiştirilmesi

Redolog dosyalarının boyutlarını değiştirmek için , istenilen boyutta redolog dosyaları oluşturup , mevcut redolog dosyalarını drop etmek gerekiyor. Resize gibi bir işlem bulunmuyor.

4 redo log grubu olduğunu düşünelim. Bunun için öncelikle 4 grup için yeni dosyaları oluşturuyoruz. RAC veritabanlarında thread sayıları değişecektir.

 

alter database add logfile thread 1 group 21 ('+DATA') size 500M;
alter database add logfile thread 1 group 22 ('+DATA') size 500M;
alter database add logfile thread 1 group 23 ('+DATA') size 500M;
alter database add logfile thread 1 group 24 ('+DATA') size 500M;

Aşağıdaki sorgular ile mevcut durumu kontol edebiliriz.

select * from v$instance_recovery;

select * from v$log;

select * from v$logfile;

Yeni redolog dosyalarının kullanılmasını sağlıyoruz.

 

SQL> alter system switch logfile;

System altered.

SQL> alter system switch logfile;

System altered.

SQL> alter system switch logfile;

System altered.

SQL> alter system switch logfile;

System altered.

SQL> alter system checkpoint;

System altered.

Eski redolog dosyalarını drop ediyoruz.

alter database drop logfile group 1;
alter database drop logfile group 2;
alter database drop logfile group 3;
alter database drop logfile group 4;

 

Yeni oluşturduğumuz dosyaların grup numaralarını 21-22-23-24 şeklinde vermiştik. Eskisi gibi olmasını için yeniden grup numaraları 1-2-3-4 olacak şekilde dosyalar oluşturup, 21-22-23-24 şeklinde olanları drop edeceğiz.

 

alter database add logfile thread 1 group 1 ('+DATA') size 500M;
alter database add logfile thread 1 group 2 ('+DATA') size 500M;
alter database add logfile thread 1 group 3 ('+DATA') size 500M;
alter database add logfile thread 1 group 4 ('+DATA') size 500M;


alter database drop logfile group 21;
alter database drop logfile group 22;
alter database drop logfile group 23;
alter database drop logfile group 24;

 

Redolog gruplarında farklı dizinlerde en az iki redolog dosyası olması önerilir. Bu yüzden FRA içinde üyeler oluşturuyoruz.

 

alter database add logfile member '+FRA' to group 1;
alter database add logfile member '+FRA' to group 2;
alter database add logfile member '+FRA' to group 3;
alter database add logfile member '+FRA' to group 4;

 

Loading

Leave Your Comment