Şifresini bilmediğiniz kullanıcı ile bağlanıp işlem yapmak

 

DBA yetkiniz varsa , bir kullanıcının şifresini bilmeden de , o kullanıcı ile bağlanıp işlem yapıp, sonra da eski şifresini set edebilirsiniz. Bu şekilde ilgili kullanıcı kendi hesabından başkasının bağlandığını anlamayacaktır. Bu işlem için sysdba olarak bağlanmanıza gerek yoktur.

Öncelikle bağlanacağımız kullanıcının şifresini , şifreli bir şekilde tespit ediyoruz. İlerde kullanacağımız alan PASSWORD kolonundaki bilgi olacaktır.

SQL> SELECT name, password, spare4 FROM sys.user$ WHERE name='SCOTT';

NAME PASSWORD SPARE4
------------------------------ ------------------------------ 
SCOTT F9CEE3031292BF07 S:5B3EBB444A10F303D08B160993C2AFF33C7184122F86EF258AD4CC2467A1

Kullanıcnın şifresini istediğimiz bir şifre ile değiştirelim.

SQL> alter user SCOTT identified by "Welcome1";

User altered.


SQL> exit
Disconnected from Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.3.0 - 64bit Production
With the Partitioning, Real Application Clusters, Automatic Storage Management, OLAP,
Data Mining and Real Application Testing options
You have new mail in /var/spool/mail/oracle

 

Artık şifresini değiştirdiğimiz kullanıcı ile veritabanına bağlanıp , yapmak istediğimiz işlemi yapıyoruz.

[oracle@orcldb ~]$ sqlplus SCOTT/Welcome1@ORCL

SQL*Plus: Release 11.2.0.3.0 Production on Wed Sep 28 16:31:12 2016

Copyright (c) 1982, 2011, Oracle. All rights reserved.


Connected to:
Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.3.0 - 64bit Production
With the Partitioning, Real Application Clusters, Automatic Storage Management, OLAP,
Data Mining and Real Application Testing options

SQL> create table deneme(id number,name varchar(30));

Table created.

SQL> insert into deneme values (1,'Ahmet');

1 row created.

SQL> commit;

Commit complete.

SQL> show user
USER is "SCOTT"
SQL> exit
Disconnected from Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.3.0 - 64bit Production
With the Partitioning, Real Application Clusters, Automatic Storage Management, OLAP,
Data Mining and Real Application Testing options

 

Şifresini eski haline almak için bağlanıp, yukarıda sorguladığımız şifresini “by values” ile belirterek veriyoruz.

[oracle@orcldb ~]$ sqlplus / as sysdba

SQL*Plus: Release 11.2.0.3.0 Production on Wed Sep 28 16:32:54 2016

Copyright (c) 1982, 2011, Oracle. All rights reserved.


Connected to:
Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.3.0 - 64bit Production
With the Partitioning, Real Application Clusters, Automatic Storage Management, OLAP,
Data Mining and Real Application Testing options

SQL> alter user SCOTT identified by values 'F9CEE3031292BF07';

User altered.


SQL> exit
Disconnected from Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.3.0 - 64bit Production
With the Partitioning, Real Application Clusters, Automatic Storage Management, OLAP,
Data Mining and Real Application Testing options

 

Kullanıcı kendi belirlediği şifre ile bağlantı sağlayabilecektir. Bu sayede şifresini unuttuğumuz ama eski şifrenin kullanıldığı ve değiştirilmemesi gereken durumlarda da , ilgili kullanıcı ile işlem yapıp , şifresini eski haline alabiliriz. İşlem yaptığımız sırada eski şifre ile bağlanamayacaktır.

 

Loading

Leave Your Comment