Exadata disk topolojisinin raporlanması

Exadata içerisindeki cell node’lar üzerindeki fiziksel disk , celldisk , griddisk ve flash disklerin birbirleriyle bağlantısını sorgulamak için aşağıdaki script’i herhangi bir veritabanı sunucusundan çalıştırmanız yeterli olacaktır.  Script’te kullanılan v$ yerine gv$ kullanılmasına gerek yoktur. v$ ile sorguladığınız zaman da tüm cell’lerden bilgi alabilirsiniz.

Ayrı ayrı cellnode’lardan cellcli ile bilgiler toplayıp, bunları asm disk gruplarının bilgileri ile eşleştirmek çoğu zaman eziyet haline dönüşür. Aşağıdaki script ile bu bilgilere kolayca ulaşabilirsiniz.

Aşağıdaki komutları exadatadisktopology.sql gibi bir dosyaya kayıt edip çalıştırmak daha kolay olacaktır.

exadatadisktopology.sql :

COL cellname      HEAD CELLNAME    FOR A20
COL celldisk_name    HEAD CELLDISK    FOR A30
COL physdisk_name    HEAD PHYSDISK    FOR A30
COL griddisk_name    HEAD GRIDDISK    FOR A30
COL asmdisk_name    HEAD ASMDISK    FOR A30

BREAK ON asm_diskgroup SKIP 1 ON asm_disk

PROMPT Showing Exadata disk topology from V$ASM_DISK and V$CELL_CONFIG....
WITH
 pd AS (
  SELECT /*+ MATERIALIZE */
    c.cellname
   , CAST(EXTRACTVALUE(VALUE(v), '/physicaldisk/name/text()')             AS VARCHAR2(100)) name
   , CAST(EXTRACTVALUE(VALUE(v), '/physicaldisk/diskType/text()')           AS VARCHAR2(100)) diskType     
   , CAST(EXTRACTVALUE(VALUE(v), '/physicaldisk/luns/text()')             AS VARCHAR2(100)) luns       
   , CAST(EXTRACTVALUE(VALUE(v), '/physicaldisk/makeModel/text()')           AS VARCHAR2(100)) makeModel     
   , CAST(EXTRACTVALUE(VALUE(v), '/physicaldisk/physicalFirmware/text()')       AS VARCHAR2(100)) physicalFirmware 
   , CAST(EXTRACTVALUE(VALUE(v), '/physicaldisk/physicalInsertTime/text()')      AS VARCHAR2(100)) physicalInsertTime
   , CAST(EXTRACTVALUE(VALUE(v), '/physicaldisk/physicalSerial/text()')        AS VARCHAR2(100)) physicalSerial  
   , CAST(EXTRACTVALUE(VALUE(v), '/physicaldisk/physicalSize/text()')         AS VARCHAR2(100)) physicalSize   
   , CAST(EXTRACTVALUE(VALUE(v), '/physicaldisk/slotNumber/text()')          AS VARCHAR2(100)) slotNumber    
   , CAST(EXTRACTVALUE(VALUE(v), '/physicaldisk/status/text()')            AS VARCHAR2(100)) status      
   , CAST(EXTRACTVALUE(VALUE(v), '/physicaldisk/id/text()')              AS VARCHAR2(100)) id        
   , CAST(EXTRACTVALUE(VALUE(v), '/physicaldisk/key_500/text()')            AS VARCHAR2(100)) key_500      
   , CAST(EXTRACTVALUE(VALUE(v), '/physicaldisk/predfailStatus/text()')        AS VARCHAR2(100)) predfailStatus  
   , CAST(EXTRACTVALUE(VALUE(v), '/physicaldisk/poorPerfStatus/text()')        AS VARCHAR2(100)) poorPerfStatus  
   , CAST(EXTRACTVALUE(VALUE(v), '/physicaldisk/wtCachingStatus/text()')        AS VARCHAR2(100)) wtCachingStatus  
   , CAST(EXTRACTVALUE(VALUE(v), '/physicaldisk/peerFailStatus/text()')        AS VARCHAR2(100)) peerFailStatus  
   , CAST(EXTRACTVALUE(VALUE(v), '/physicaldisk/criticalStatus/text()')        AS VARCHAR2(100)) criticalStatus  
   , CAST(EXTRACTVALUE(VALUE(v), '/physicaldisk/errCmdTimeoutCount/text()')      AS VARCHAR2(100)) errCmdTimeoutCount
   , CAST(EXTRACTVALUE(VALUE(v), '/physicaldisk/errHardReadCount/text()')       AS VARCHAR2(100)) errHardReadCount 
   , CAST(EXTRACTVALUE(VALUE(v), '/physicaldisk/errHardWriteCount/text()')       AS VARCHAR2(100)) errHardWriteCount 
   , CAST(EXTRACTVALUE(VALUE(v), '/physicaldisk/errMediaCount/text()')         AS VARCHAR2(100)) errMediaCount   
   , CAST(EXTRACTVALUE(VALUE(v), '/physicaldisk/errOtherCount/text()')         AS VARCHAR2(100)) errOtherCount   
   , CAST(EXTRACTVALUE(VALUE(v), '/physicaldisk/errSeekCount/text()')         AS VARCHAR2(100)) errSeekCount   
   , CAST(EXTRACTVALUE(VALUE(v), '/physicaldisk/sectorRemapCount/text()')       AS VARCHAR2(100)) sectorRemapCount 
  FROM
    v$cell_config c
   , TABLE(XMLSEQUENCE(EXTRACT(XMLTYPE(c.confval), '/cli-output/physicaldisk'))) v
  WHERE 
    c.conftype = 'PHYSICALDISKS'
),
 cd AS (
  SELECT /*+ MATERIALIZE */
    c.cellname 
   , CAST(EXTRACTVALUE(VALUE(v), '/celldisk/name/text()')               AS VARCHAR2(100)) name
   , CAST(EXTRACTVALUE(VALUE(v), '/celldisk/comment    /text()')          AS VARCHAR2(100)) disk_comment
   , CAST(EXTRACTVALUE(VALUE(v), '/celldisk/creationTime  /text()')          AS VARCHAR2(100)) creationTime
   , CAST(EXTRACTVALUE(VALUE(v), '/celldisk/deviceName   /text()')          AS VARCHAR2(100)) deviceName
   , CAST(EXTRACTVALUE(VALUE(v), '/celldisk/devicePartition/text()')          AS VARCHAR2(100)) devicePartition
   , CAST(EXTRACTVALUE(VALUE(v), '/celldisk/diskType    /text()')          AS VARCHAR2(100)) diskType
   , CAST(EXTRACTVALUE(VALUE(v), '/celldisk/errorCount   /text()')          AS VARCHAR2(100)) errorCount
   , CAST(EXTRACTVALUE(VALUE(v), '/celldisk/freeSpace   /text()')          AS VARCHAR2(100)) freeSpace
   , CAST(EXTRACTVALUE(VALUE(v), '/celldisk/id       /text()')          AS VARCHAR2(100)) id
   , CAST(EXTRACTVALUE(VALUE(v), '/celldisk/interleaving  /text()')          AS VARCHAR2(100)) interleaving
   , CAST(EXTRACTVALUE(VALUE(v), '/celldisk/lun      /text()')          AS VARCHAR2(100)) lun
   , CAST(EXTRACTVALUE(VALUE(v), '/celldisk/physicalDisk  /text()')          AS VARCHAR2(100)) physicalDisk
   , CAST(EXTRACTVALUE(VALUE(v), '/celldisk/size      /text()')          AS VARCHAR2(100)) disk_size
   , CAST(EXTRACTVALUE(VALUE(v), '/celldisk/status     /text()')          AS VARCHAR2(100)) status
  FROM
    v$cell_config c
   , TABLE(XMLSEQUENCE(EXTRACT(XMLTYPE(c.confval), '/cli-output/celldisk'))) v
  WHERE 
    c.conftype = 'CELLDISKS'
),
 gd AS (
  SELECT /*+ MATERIALIZE */
    c.cellname 
   , CAST(EXTRACTVALUE(VALUE(v), '/griddisk/name/text()')                AS VARCHAR2(100)) name
   , CAST(EXTRACTVALUE(VALUE(v), '/griddisk/asmDiskgroupName/text()')          AS VARCHAR2(100)) asmDiskgroupName 
   , CAST(EXTRACTVALUE(VALUE(v), '/griddisk/asmDiskName   /text()')          AS VARCHAR2(100)) asmDiskName
   , CAST(EXTRACTVALUE(VALUE(v), '/griddisk/asmFailGroupName/text()')          AS VARCHAR2(100)) asmFailGroupName
   , CAST(EXTRACTVALUE(VALUE(v), '/griddisk/availableTo   /text()')          AS VARCHAR2(100)) availableTo
   , CAST(EXTRACTVALUE(VALUE(v), '/griddisk/cachingPolicy  /text()')          AS VARCHAR2(100)) cachingPolicy
   , CAST(EXTRACTVALUE(VALUE(v), '/griddisk/cellDisk    /text()')          AS VARCHAR2(100)) cellDisk
   , CAST(EXTRACTVALUE(VALUE(v), '/griddisk/comment     /text()')          AS VARCHAR2(100)) disk_comment
   , CAST(EXTRACTVALUE(VALUE(v), '/griddisk/creationTime  /text()')          AS VARCHAR2(100)) creationTime
   , CAST(EXTRACTVALUE(VALUE(v), '/griddisk/diskType    /text()')          AS VARCHAR2(100)) diskType
   , CAST(EXTRACTVALUE(VALUE(v), '/griddisk/errorCount   /text()')          AS VARCHAR2(100)) errorCount
   , CAST(EXTRACTVALUE(VALUE(v), '/griddisk/id       /text()')          AS VARCHAR2(100)) id
   , CAST(EXTRACTVALUE(VALUE(v), '/griddisk/offset     /text()')          AS VARCHAR2(100)) offset
   , CAST(EXTRACTVALUE(VALUE(v), '/griddisk/size      /text()')          AS VARCHAR2(100)) disk_size
   , CAST(EXTRACTVALUE(VALUE(v), '/griddisk/status     /text()')          AS VARCHAR2(100)) status
  FROM
    v$cell_config c
   , TABLE(XMLSEQUENCE(EXTRACT(XMLTYPE(c.confval), '/cli-output/griddisk'))) v
  WHERE 
    c.conftype = 'GRIDDISKS'
),
 lun AS (
  SELECT /*+ MATERIALIZE */
    c.cellname 
   , CAST(EXTRACTVALUE(VALUE(v), '/lun/cellDisk     /text()')       AS VARCHAR2(100)) cellDisk   
   , CAST(EXTRACTVALUE(VALUE(v), '/lun/deviceName    /text()')       AS VARCHAR2(100)) deviceName  
   , CAST(EXTRACTVALUE(VALUE(v), '/lun/diskType     /text()')       AS VARCHAR2(100)) diskType   
   , CAST(EXTRACTVALUE(VALUE(v), '/lun/id        /text()')       AS VARCHAR2(100)) id      
   , CAST(EXTRACTVALUE(VALUE(v), '/lun/isSystemLun   /text()')       AS VARCHAR2(100)) isSystemLun  
   , CAST(EXTRACTVALUE(VALUE(v), '/lun/lunAutoCreate  /text()')       AS VARCHAR2(100)) lunAutoCreate 
   , CAST(EXTRACTVALUE(VALUE(v), '/lun/lunSize     /text()')       AS VARCHAR2(100)) lunSize    
   , CAST(EXTRACTVALUE(VALUE(v), '/lun/physicalDrives  /text()')       AS VARCHAR2(100)) physicalDrives
   , CAST(EXTRACTVALUE(VALUE(v), '/lun/raidLevel    /text()')       AS VARCHAR2(100)) raidLevel
   , CAST(EXTRACTVALUE(VALUE(v), '/lun/lunWriteCacheMode/text()')       AS VARCHAR2(100)) lunWriteCacheMode
   , CAST(EXTRACTVALUE(VALUE(v), '/lun/status      /text()')       AS VARCHAR2(100)) status    
  FROM
    v$cell_config c
   , TABLE(XMLSEQUENCE(EXTRACT(XMLTYPE(c.confval), '/cli-output/lun'))) v
  WHERE 
    c.conftype = 'LUNS'
)
 , ad AS (SELECT /*+ MATERIALIZE */ * FROM v$asm_disk)
 , adg AS (SELECT /*+ MATERIALIZE */ * FROM v$asm_diskgroup)
SELECT 
  adg.name            asm_diskgroup
 , ad.name             asm_disk
 , gd.name             griddisk_name
 , cd.name             celldisk_name
 , pd.cellname
 , SUBSTR(cd.devicepartition,1,20) cd_devicepart
 , pd.name             physdisk_name
 , SUBSTR(pd.status,1,20)     physdisk_status
 , lun.lunWriteCacheMode
-- , SUBSTR(cd.devicename,1,20)   cd_devicename
-- , SUBSTR(lun.devicename,1,20)   lun_devicename
--  disktype
FROM
  gd
 , cd
 , pd
 , lun
 , ad
 , adg
WHERE
  ad.group_number = adg.group_number (+)
AND gd.asmdiskname = ad.name (+)
AND cd.name = gd.cellDisk (+)
AND pd.id = cd.physicalDisk (+)
AND cd.name = lun.celldisk (+)
--GROUP BY
--  cellname
-- , disktype
-- , status
ORDER BY
--  disktype
  asm_diskgroup
 , asm_disk
 , griddisk_name
 , celldisk_name
 , physdisk_name
 , cellname
/

 

Loading

Leave Your Comment