Rman ORA-27086 unable to lock file – already in use hatasının çözümü

Rman ile yedek almaya çalıştığınızda ORA-27086 ORA-01580 gibi hatalar aldığınızda , kontrol etmeniz gereken ilk yer nfs paylaşımlarıdır.

Control file snapshot dosyası oluşturulmaya çalışılan yer eğer bir nfs ile paylaştırılan dizin ise bu hataları aldığınızda yapmanız gereken nfs mount opsiyonlarını değiştirmek olacaktır. 

Nfs ile mount edilmiş dizini umount yapıp , mount opsiyonlarına “noac” ekleyip yeniden mount yapın. Sorun oluşmayacaktır.

Rman ile yedek işlemi sırasında aşağıdaki gibi hata alınması durumunda noac opsiyonu faydalı olacaktır.

ORA-00245: control file backup operation failed
RMAN-03009: failure of Control File and SPFILE Autobackup command on ch00 channel at 10/27/2011 15:07:52
RMAN-00571: ===========================================================
RMAN-00569: =============== ERROR MESSAGE STACK FOLLOWS ===============
RMAN-00571: ===========================================================
RMAN-08132: WARNING: cannot update recovery area reclaimable file list
Additional information: 10
Linux-x86_64 Error: 37: No locks available
ORA-27086: unable to lock file - already in use
ORA-01580: error creating control backup file /snapcf/snapcf_orcl1.f

Umount ve mount işlemleri :

Önce umount işlemini yapın.

[root@orcldb ~]# umount /snapcf

/etc/fstab dosyası içerisinde aşağıdaki gibi bir satır ekleyin. IP ve dizin bilgilerini size uygun hale getirin. Diğer opsiyonlar Oracle veritabanının nfs dizini için gerekli opsiyonlardır.

192.168.1.30:/export/snapcf /snapcf nfs noac,rw,bg,hard,nointr,rsize=1048576,wsize=1048576,tcp,nfsvers=3,timeo=600 0 0

Tekrar mount işlemini yapın.

[root@orcldb ~]# mount /snapcf

 

Loading

Leave Your Comment