Exadata cellnode ile ilgili bilgilerin sorgulanması

Exadata üzerindeki cellnode ‘lar ile ilgili tüm bilgileri, herhangi bir veritabanı üzerinden de sorgulayabiliriz.

Bilgileri v$cell_config görüntüsünden sorgulamak mümkündür. Bu görüntü ile aşağıdakilere ait tüm bilgiler sorgulanabilir.

 • IORM (I/O Kaynak Yönetimi)
 • CELLDISKS (Cell Disk Bilgileri)
 • GRIDDISKS (Grid Disk Bilgileri)
 • CELL (Cell ile ilgili bilgiler)
 • LUNS (Lun Bilgileri)
 • PHYSICALDISKS  (Fiziksel Disk Bilgileri)

Bu görüntüdeki CONFVAL isimli clob alanındaki xml verileri parse edilerek istenilen bilgiye ulaşmak mümkündür. Cell, ASM gibi bilgiler global olarak tüm db node’lardan sorgulanabildiğinden gv$ şeklinde belirtmeye gerek yoktur. v$ şeklinde de global olarak sorgulayacaktır.

Örnek bir sorgu aşağıda belirtilmiştir.

Cellnode fiziksel disk bilgilerine ulaşmak için aşağıdaki sorguyu kullanabilirsiniz :

SELECT * FROM (
  SELECT
    c.cellname cv_cellname
   , CAST(EXTRACTVALUE(VALUE(v), '/physicaldisk/name/text()')             AS VARCHAR2(20)) diskname
   , CAST(EXTRACTVALUE(VALUE(v), '/physicaldisk/diskType/text()')           AS VARCHAR2(20)) diskType     
   , CAST(EXTRACTVALUE(VALUE(v), '/physicaldisk/luns/text()')             AS VARCHAR2(20)) luns       
   , CAST(EXTRACTVALUE(VALUE(v), '/physicaldisk/makeModel/text()')           AS VARCHAR2(40)) makeModel     
   , CAST(EXTRACTVALUE(VALUE(v), '/physicaldisk/physicalFirmware/text()')       AS VARCHAR2(20)) physicalFirmware 
   , CAST(EXTRACTVALUE(VALUE(v), '/physicaldisk/physicalInsertTime/text()')      AS VARCHAR2(30)) physicalInsertTime
   , CAST(EXTRACTVALUE(VALUE(v), '/physicaldisk/physicalSerial/text()')        AS VARCHAR2(20)) physicalSerial  
   , CAST(EXTRACTVALUE(VALUE(v), '/physicaldisk/physicalSize/text()')         AS VARCHAR2(20)) physicalSize   
   , CAST(EXTRACTVALUE(VALUE(v), '/physicaldisk/sectorRemapCount/text()')       AS VARCHAR2(20)) sectorRemapCount 
   , CAST(EXTRACTVALUE(VALUE(v), '/physicaldisk/slotNumber/text()')          AS VARCHAR2(30)) slotNumber    
   , CAST(EXTRACTVALUE(VALUE(v), '/physicaldisk/status/text()')            AS VARCHAR2(20)) status      
   , CAST(EXTRACTVALUE(VALUE(v), '/physicaldisk/id/text()')              AS VARCHAR2(20)) id        
   , CAST(EXTRACTVALUE(VALUE(v), '/physicaldisk/key_500/text()')            AS VARCHAR2(20)) key_500      
   , CAST(EXTRACTVALUE(VALUE(v), '/physicaldisk/predfailStatus/text()')        AS VARCHAR2(20)) predfailStatus  
   , CAST(EXTRACTVALUE(VALUE(v), '/physicaldisk/poorPerfStatus/text()')        AS VARCHAR2(20)) poorPerfStatus  
   , CAST(EXTRACTVALUE(VALUE(v), '/physicaldisk/wtCachingStatus/text()')        AS VARCHAR2(20)) wtCachingStatus  
   , CAST(EXTRACTVALUE(VALUE(v), '/physicaldisk/peerFailStatus/text()')        AS VARCHAR2(20)) peerFailStatus  
   , CAST(EXTRACTVALUE(VALUE(v), '/physicaldisk/criticalStatus/text()')        AS VARCHAR2(20)) criticalStatus  
   , CAST(EXTRACTVALUE(VALUE(v), '/physicaldisk/errCmdTimeoutCount/text()')      AS VARCHAR2(20)) errCmdTimeoutCount
   , CAST(EXTRACTVALUE(VALUE(v), '/physicaldisk/errHardReadCount/text()')       AS VARCHAR2(20)) errHardReadCount 
   , CAST(EXTRACTVALUE(VALUE(v), '/physicaldisk/errHardWriteCount/text()')       AS VARCHAR2(20)) errHardWriteCount 
   , CAST(EXTRACTVALUE(VALUE(v), '/physicaldisk/errMediaCount/text()')         AS VARCHAR2(20)) errMediaCount   
   , CAST(EXTRACTVALUE(VALUE(v), '/physicaldisk/errOtherCount/text()')         AS VARCHAR2(20)) errOtherCount   
   , CAST(EXTRACTVALUE(VALUE(v), '/physicaldisk/errSeekCount/text()')         AS VARCHAR2(20)) errSeekCount   
  FROM
    v$cell_config c
   , TABLE(XMLSEQUENCE(EXTRACT(XMLTYPE(c.confval), '/cli-output/physicaldisk'))) v
  WHERE 
    c.conftype = 'PHYSICALDISKS'
)
ORDER BY
  cv_cellname
 , diskname;

 

 

Loading

Leave Your Comment