Veritabanının hangi parametre dosyası ile açıldığının tespiti

Veritabanının hangi parametre dosyası ile açıldığı spfile ve pfile parametre değerini sorgulayarak öğrenebiliriz. 

$ORACLE_HOME/dbs dizini altında hem spfile hem pfile dosyası olursa , startup sırasında herhangi bir parametre dosyası belirtilmez ise , veritabanı otomatik olarak spfile ile açılacaktır.

Spfile ile açıldıysa ;

Spfile dosyasını gösterecektir.

SQL> set lines 1000
SQL> show parameter spfile;

NAME				   TYPE			    VALUE
------------------------------------ --------------------------------- ------------------------------
spfile				   string			    +DATA/orcl/spfileorcl.ora
								
SQL> show parameter pfile;

NAME				   TYPE			    VALUE
------------------------------------ --------------------------------- ------------------------------
spfile				   string			    +DATA/orcl/spfilorcl.ora
								    

Pfile ile açıldıysa ;

Herhangi bir değer görülmeyecektir.

SQL> set lines 1000
SQL> show parameter spfile;

NAME				   TYPE					 VALUE
------------------------------------ -------------------------------------------- ------------------------------
spfile				   string
SQL> show parameter pfile;

NAME				   TYPE					 VALUE
------------------------------------ -------------------------------------------- ------------------------------
spfile				   string

 

 

Loading

Leave Your Comment