Exadata storage üzerindeki arızalı disk değişimi sonrasında mount durumu , CLOSED ve IGNORED şeklinde diskler oluşması sorununun çözümü

Exadata storage üzerindeki arızalı bir diskin değişimi sonrasında v$asm_disk sorgulandığında CLOSED ve IGNORED durumunda diskler görülebilir. Bu durumun sebebi, disklerin otomatik olarak drop add işlemleri sırasında beklenmedik şekilde sorunla karşılaşmasıdır. Bu durum bazen instance’ın LMS ile ilgili ORA-600 hataları verip beklenmedik şekilde yeniden başlamasına bile sebep olabilmektedir.

Aşağıdaki gibi v$asm_disk sorgulandığında :

SQL> select MOUNT_STATUS,HEADER_STATUS,MODE_STATUS,STATE,OS_MB,FAILGROUP,LABEL,PATH from v$asm_disk;


MOUNT_STATUS HEADER_STATUS MODE_STATUS STATE OS_MB FAILGROUP LABEL PATH 
----------- --------- ----------- ---- ----- ---------- ------ ------ 
CLOSED MEMBER ONLINE NORMAL 31192 ORCLCEL03 RECO_CD_09_ORCLCEL03 o/192.168.10.19/RECO_CD_09_orclcel03

IGNORED MEMBER ONLINE NORMAL 61436 ORCLCEL03 DATA_CD_09_ORCLCEL03 o/192.168.10.19/DATA_CD_09_orclcel03

CLOSED MEMBER ONLINE NORMAL 19022 ORCLCEL03 DBFS_DG_CD_09_ORCLCEL03 o/192.168.10.19/DBFS_DG_CD_09_orclcel03

şeklinde benzer bir çıktı ile karşılaşılacaktır. Bu çıktıdan orclcel03 isimli cell node üzerindeki 9. slottaki diskin değiştiğini anlayabiliriz.

Sorunun çözümü için, ilgili diskleri force opsiyonu ile yeniden ASM disk gruplarına eklemek gerekmektedir. Yukarıdaki sorgudaki PATH değerini kullanarak ilgili disk gruplarına diskler eklendiğinde sorun çözülecektir.

SYSASM olarak ASM instance’ına bağlanıp işlem yapılmalıdır.

[oracle@orcldb01 ~]$ sqlplus / as sysasm

SQL*Plus: Release 11.2.0.4.0 Production on Thu Apr 6 17:45:39 2017

Copyright (c) 1982, 2011, Oracle. All rights reserved.


Connected to:
Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.4.0 - 64bit Production
With the Real Application Clusters and Automatic Storage Management options

SQL> alter diskgroup DATA add disk 'o/192.168.10.19/DATA_CD_09_orclcel03' force rebalance power 10;

Diskgroup altered.

SQL> alter diskgroup RECO add disk 'o/192.168.10.19/RECO_CD_09_orclcel03' force rebalance power 10;

Diskgroup altered.

SQL> alter diskgroup DBFS_DG add disk 'o/192.168.10.19/DBFS_DG_CD_09_orclcel03' force rebalance power 10;

Diskgroup altered. 

Ekleme işlemi sonrasındaki gv$asm_operation’dan işlemlerin durumunu görebilirsiniz. Disk işlemlerinde rebalance işlemlerinin kısa sürmesi için ilgili disk grubun power değerini arttırmanızda fayda var. Yukarıdaki örnekte power 10 olarak işlem yapması sağlanmıştır.

SQL> set lines 1000
SQL> select * from gv$asm_operation;

INST_ID GROUP_NUMBER OPERATION STATE POWER ACTUAL SOFAR EST_WORK EST_RATE EST_MINUTES ERROR_CODE
---------- ------------ --------------- ------------ ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 1 REBAL WAIT 10
8 1 REBAL WAIT 10
5 1 REBAL RUN 10 10 312164 312591 4225 0
7 1 REBAL WAIT 10
4 1 REBAL WAIT 10
1 1 REBAL WAIT 10
2 1 REBAL WAIT 10
3 1 REBAL WAIT 10

8 rows selected.

 

Loading

Leave Your Comment