Oracle veritabanlarında IOPS hesabı

IOPS (Input/Output Operations Per Second) , bilgisayar depolama aygıtlarını kıyaslamak için kullanılan ortak bir performans ölçümüdür.

Oracle veritabanlarında iops , veritabanı sisteminin saniyede yaptığı toplam okuma ve toplam yazma isteklerinin toplamına eşittir. Veritabanı performansını korumak için donanımımızın veritabanı sistemi tarafından üretilen talebi işleme kapasitesine sahip olup olmadığını kontrol etmeliyiz.

Bu değerler dba_hist_sysmetric_summary tablosunda yer almaktadır.

Aşağıdaki sorgu ile veritabanı instance’ları başladığından veri yapılan IOPS değerleri bulunabilir :

SQL> select METRIC_NAME,avg(AVERAGE) as "DEGER" 
from dba_hist_sysmetric_summary 
where METRIC_NAME in ('Physical Read Total IO Requests Per Sec','Physical Write Total IO Requests Per Sec')

IOPS ile ilgili bazı metriklerin ne olduğu aşağıda belirtilmiştir.

  • Physical read IO requests : Uygulama için yapılan okuma istek sayısı
  • Physical read total IO requests : Uygulama , yedekleme , yedekten dönme ve diğer veritabanı işlemleri için yapılan toplam okuma isteklerinin sayısı.
  • Physical write IO requests : Uygulama için yapılan yazma istek sayısı
  • Physical write total IO requests : Uygulama , yedekleme , yedekten dönme ve diğer veritabanı işlemleri için yapılan toplam yazma isteklerinin sayısı.
  • Physical read total multi block requests : Çoklu blok okuma için yapılan geniş okuma isteklerinin sayısı
  • Physical write total multi block requests : Çoklu blok yazma için yapılan geniş yazma isteklerinin sayısı
  • Physical read total bytes : Tüm veritabanı işlemlerinde yapılan toplam okuma boyutu
  • Physical write total bytes : Tüm veritabanı işlemlerinde yapılan toplam yazma boyutu

İki tarih arasındaki metrik değerlerine aşağıdaki sorgu ile ulaşabilirsiniz :

SQL> select METRIC_NAME,avg(AVERAGE) value 
from dba_hist_sysmetric_summary
where begin_time between to_date('16-FEB-17 00:00:00', 'dd-MON-yy hh24:mi:ss') 
and to_date('16-FEB-17 23:59:59', 'dd-MON-yy hh24:mi:ss')
and end_time like '%16-FEB-17%' and METRIC_NAME in ('Physical Read Total IO Requests Per Sec','Physical Write Total IO Requests Per Sec')
group by METRIC_NAME;

Tüm metrik değerlerine aynı zamanda AWR raporundaki Instance Activity Stats bölümünden de erişebilirsiniz.

 

Loading

Leave Your Comment