Oracle ASM Configuration Assistant (asmca) aracının komut satırından çalıştırılması

28 Nis by Ahmet Duruöz

Oracle ASM Configuration Assistant (asmca) aracının komut satırından çalıştırılması

Oracle ASM Configuration Assistant (asmca) aracını , gui üzerinden kullanabileceğimiz gibi komut satırından da çalıştırmak mümkündür. Diğer bir deyişle slient modda da çalıştırabiliriz.

Asmca slient modda aşağıdaki gibi çalıştırabiliriz.

asmca -silent command_name [options]

Asmca slient modda geçerli komutlar :

 • -convertToFlexASM
 • -configureASM
 • -upgradeASM
 • -configureParameter
 • -deleteASM
 • -createDiskGroup
 • -addDisk
 • -createVolume
 • -createACFS

Asmca slient modda geçerli opsiyonlar:

 • -help
 • -asmsnmpPassword asmsnmp_password
 • -sysAsmPassword sysasm_password

Asmca kullanımı hakkında detaylı bilgiye -help opsiyonu ile çalıştırarak ulaşabiliriz.

bash-4.3# su - oracle
[YOU HAVE NEW MAIL]
-bash-4.3$ . oraenv
ORACLE_SID = [oracle] ? +ASM1
The Oracle base remains unchanged with value /u01/app/oracle
-bash-4.3$ asmca -help
asmca [-silent] [-sysAsmPassword <SYS user password>] [-asmsnmpPassword <ASM monitor password>] {<command> <options>}
Please refer to the manual for details.
You can enter one of the following commands:

1. Configure an ASM instance by specifying the following command and parameters:
    -configureASM
        [-sysAsmPassword <SYS user password>]
        [-asmsnmpPassword <ASM monitor password>]
        [(-param <paramname=paramvalue>)]
        -diskString <disk discovery path>
        (-diskGroupName <disk group name>
            (-disk <disk path> [-diskName <disk name>] |
             -diskList <comma separated disk list>
                [-diskSize <disk size in MB>] 
                [-failuregroup <failure group name>] 
                [-force|-noforce] 
                [-quorum|-noquorum])
            [-redundancy <HIGH|NORMAL|EXTERNAL>]
            [-au_size <2^0 ~ 2^6 (1 ~ 64)>]
            [-compatible.asm <10.1 ~ 11.2>]
            [-compatible.rdbms <10.1 ~ 11.2>]
            [-compatible.advm <11.2>])

2. Upgrade an existing ASM instance by specifying the following command and parameters:
    -upgradeASM
        [-asmsnmpPassword <ASM monitor password>]

3. Configure ASM parameters by specifying the following command and parameters:
    -configureParameter
        (-param <paramname=paramvalue>)
        [-sysAsmPassword <SYS user password>]

4. Create Disk Groups by specifying the following command and parameters:
    -createDiskGroup
        [-diskString <disk discovery path>]
        (-diskGroupName <disk group name>
            (-disk <disk path> [-diskName <disk name>] |
             -diskList <comma separated disk list>
                [-diskSize <disk size in MB>] 
                [-failuregroup <failure group name>] 
                [-force|-noforce] 
                [-quorum|-noquorum])
            [-redundancy <HIGH|NORMAL|EXTERNAL>]
            [-au_size <2^0 ~ 2^6 (1 ~ 64)>]
            [-compatible.asm <10.1 ~ 11.2>]
            [-compatible.rdbms <10.1 ~ 11.2>]
            [-compatible.advm <11.2>])
        [-sysAsmPassword <SYS user password>]

5. Add disks to Disk Groups by specifying the following command and parameters:
    -addDisk
        [-diskString <disk discovery path>]
        (-diskGroupName <disk group name>
            (-disk <disk path> [-diskName <disk name>] |
             -diskList <comma separated disk list>
                [-diskSize <disk size in MB>] 
                [-failuregroup <failure group name>] 
                [-force|-noforce] 
                [-quorum|-noquorum])
        [-sysAsmPassword <SYS user password>]

6. Create volumes by specifying the following command and parameters:
    -createVolume
        (-volumeName <ASM volume name>
        -volumeDiskGroup <ASM disk group name for the volume>
        -volumeSizeGB <ASM volume size in GB>
        [-volumeRedundancy <INHERIT|HIGH|NORMAL|EXTERNAL>])
        [-sysAsmPassword <SYS user password>]

7. Create ASM Cluster File Systems by specifying the following command and parameters:
    -createACFS
        (-acfsVolumeDevice <ASM volume device>)
        [-sysAsmPassword <SYS user password>]

8. Delete ASM instance(s) by specifying the following command and parameters:
    -deleteASM
        [-force]
        [-dropDiskGroups]
        [-sysAsmPassword <SYS user password>]

 

Örnek komutlar :

DATA disk grubundaki disklerin listelenmesi

asmcmd lsdsk -G data

DATA disk grubuna yeni disk eklenmesi

asmca -silent -adddisk -diskgroupname DATA -disk 'ORCL:DATA3'

 

Loading

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir