kjzdattdlm: Can not attach to DLM hatası ile instance crash sorununun çözümü

3 May by Ahmet Duruöz

kjzdattdlm: Can not attach to DLM hatası ile instance crash sorununun çözümü

Exadata üzerindeki veritabanı instance’larında cluster_interconnects parametresinin hatalı ayarlanması nedeniyle instance’lardan bir yada birkaçı ” kjzdattdlm: Can not attach to DLM” şeklinde hata ile kapanıp, açılmayabilmektedir.  Aynı sorun ASM instance’larında da görülebilir.

Instance başlatılmaya çalışıldığında aşağıdaki gibi hata alınacaktır.

[oracle@oradb01 ~]$ srvctl start instance -i ORCL2 -d ORCL
PRCR-1013 : Failed to start resource ora.orcl.db
PRCR-1064 : Failed to start resource ora.orcl.db on node oradb02
CRS-5017: The resource action "ora.orcl.db start" encountered the following error: 
ORA-03113: end-of-file on communication channel
Process ID: 0
Session ID: 0 Serial number: 0
. For details refer to "(:CLSN00107:)" in "/u01/app/11.2.0.3/grid/log/oradb02/agent/crsd/oraagent_oracle/oraagent_oracle.log".

CRS-2674: Start of 'ora.orcl.db' on 'oradb02' failed

Hatada belirtilen trace dosyasında ise aşağıdaki hatalar görmek mümkündür.

kjzdattdlm: Can not attach to DLM (LMON up=[TRUE], DB mounted=[FALSE]).
kjzdattdlm: Can not attach to DLM (LMON up=[TRUE], DB mounted=[FALSE]).
kjzdattdlm: Can not attach to DLM (LMON up=[TRUE], DB mounted=[FALSE]).

Bu durumda veritabanıdaki tüm instance’lar için cluster_interconnects parametresini , interconnect ip’si olacak şekilde ayarlayıp , veritbanını yeniden başlatmak gerekmektedir.

Private network tarafındaki sunucu ip’leri aşağıdaki gibi olduğunda ;

192.168.10.1 orcldb01-priv
192.168.10.2 orcldb02-priv
192.168.10.3 orcldb03-priv
192.168.10.4 orcldb04-priv
192.168.10.5 orcldb05-priv
192.168.10.6 orcldb06-priv
192.168.10.7 orcldb07-priv
192.168.10.8 orcldb08-priv

Intance’lar için cluster_interconnects parametresini aşağıdaki gibi ayarlayabiliriz :

alter system set cluster_interconnects='192.168.10.1' scope=spfile sid='ORCL1';
alter system set cluster_interconnects='192.168.10.2' scope=spfile sid='ORCL2';
alter system set cluster_interconnects='192.168.10.3' scope=spfile sid='ORCL3';
alter system set cluster_interconnects='192.168.10.4' scope=spfile sid='ORCL4';
alter system set cluster_interconnects='192.168.10.5' scope=spfile sid='ORCL5';
alter system set cluster_interconnects='192.168.10.6' scope=spfile sid='ORCL6';
alter system set cluster_interconnects='192.168.10.7' scope=spfile sid='ORCL7';
alter system set cluster_interconnects='192.168.10.8' scope=spfile sid='ORCL8';

Sonrasında veritabanını yeniden başlatmak gerekecek.

srvctl stop database -d ORCL
srvctl start database -d ORCL

 

Loading

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir