WARNING: AQ_TM_PROCESSES is set to 0 uyarısı için yapılması gerekenler

Veritabanı alert log dosyasında belirli aralıklarla , “WARNING: AQ_TM_PROCESSES is set to 0. System operation might be adversely affected.” şeklinde uyarıların gelmesinin sebebi , aq_tm_processes parametresinin değerinin 0 olarak ayarlanmasındandır. 

AQ_TM_PROCESSES, kuyruk mesajları üzerinde zaman denetimini denetler ve belirtilen gecikme ve son kullanma özellikli iletilerin işlenmesini kontrol eder.Bu parametrenin değeri en az 1 olmalıdır. 0 ile 10 arasında değer alabilir.  

Queue Monitor Coordinator , kapalı duruma getirilmesi için aq_tm_processes parametresi 0 olarak ayarlanmaktadır. Önerilen bu parametre için herhangi bir değer atanmaması ve otomatik olarak değer atanmasının sağlanmasıdır. Oracle Streams kullanılıyorsa ve  aq_tm_processes parametresi 0 olarak ayarlandıysa sistemde ciddi sorunlara yol açabilir.

Bu parametresi aşağıdaki gibi varsayılan değeri olacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Parametre değişimi sonrasında veritabanının yeniden başlatılması gerekecektir.

SQL> connect / as sysdba
SQL> alter system reset aq_tm_processes scope=spfile sid='*';
SQL> shutdown immediate;
SQL> startup;

 

 

Loading

Leave Your Comment