12c veritabanlarındaki dba_free_space yada tablespace sorgulamarındaki yavaşlık sorununun çözümü

11 May by Ahmet Duruöz

12c veritabanlarındaki dba_free_space yada tablespace sorgulamarındaki yavaşlık sorununun çözümü

12c veritabanlarında dba_free_space görüntüsünde veya TOAD üzerinden tablespace sorgularında , yavaşlık yaşanmaktadır. Yavaşlığın sebebi SYS şeması, data dictionary ve fixed object istatistiklerinin güncel olmayışındandır. Ayrıca recyclebin içindeki çok fazla nesne bulunması da yavaşlığa sebep olabilir. Bu durumda istatistiklerin güncellenmesi ve recyclebin içindeki nesnelerin temizlenmesi gerekmektedir.

İstatistik güncelleme işlemlerini aşağıdaki gibi yapabilirsiniz.

[oracle@db01 ~]$ sqlplus / as sysdba

SQL*Plus: Release 12.2.0.1.0 Production on Thu May 11 11:48:34 2017

Copyright (c) 1982, 2016, Oracle.  All rights reserved.


Connected to:
Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.2.0.1.0 - 64bit Production

SQL> EXEC dbms_stats.gather_schema_stats('SYS', cascade=>TRUE);

PL/SQL procedure successfully completed.


SQL> EXEC DBMS_STATS.GATHER_DICTIONARY_STATS;

PL/SQL procedure successfully completed.

SQL> EXEC DBMS_STATS.GATHER_FIXED_OBJECTS_STATS(NO_INVALIDATE => FALSE);

PL/SQL procedure successfully completed.

Veritabanı genelindeki recyclebin içindeki nesneleri aşağıdaki gibi silebilirsiniz.

[oracle@db01 ~]$ sqlplus / as sysdba

SQL*Plus: Release 12.2.0.1.0 Production on Thu May 11 11:48:34 2017

Copyright (c) 1982, 2016, Oracle.  All rights reserved.


Connected to:
Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.2.0.1.0 - 64bit Production

SQL> purge dba_recyclebin;  

DBA Recyclebin purged.

 

Loading

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir