12c veritabanlarındaki ORA-12805: parallel query server died unexpectedly hatasının çözümü

12c veritabanlarında 25694206 numaralı bug’a bağlı olarak ORA-12805 ,  ORA‐07445 [qertqistart]  veya  ORA‐600 [15803]  şeklinde hatalar görülebilmektedir.  Paralel proseslerin kapanmasına bağlı olarak kullanıcı işlemi tamamlanamamaktadır.

Sorun 12.2.0.2 versiyonunda düzeltilmiş olup, sorunle ilgili aşağıdaki workraound uygulanabilir.

Sorunun çözümü için “_px_wif_extend_distribution_keys” parametresi false olarak set edilmelidir.

SQL> alter system set "_px_wif_extend_distribution_keys"=false scope=both sid='*';

System altered.

 

Loading

Leave Your Comment