Dinamik performans görüntüleri ile paralel yürütme performansının izlenmesi

Oracle veritabanı, gerçek zamanlı izleme özelliği ile, çalıştırılan SQL ifadelerinin performansının izlemesine olanak sağlar. Bu konuyla ilgili kullanılabilecek dinamik performans görüntüleri aşağıda belirtilmiştir. Global veriler için GV$ şeklinde kullanılması gerekmektedir. 

V$PX_BUFFER_ADVICE

Tüm paralel sorgulara göre geçmiş ve öngörülen maksimum arabellek kullanımı hakkında istatistik sağlar. Paralel sorgular için yetersiz bellek sorunlarına yanıt olarak SGA boyutunu yeniden yapılandırmak için bu görünüme başvurabilirsiniz.

V$PX_SESSION

Sorgu sunucusu oturumları, gruplar, kümeler ve sunucu numaraları hakkında verileri gösterir. Aynı zamanda, paralel yürütme adına çalışan işlemler hakkında gerçek zamanlı veriler görüntüler. Bu tablo, istenen dereceli paralellik (DOP) ve operasyona verilen gerçek DOP hakkında bilgi içerir.

V$PX_SESSTAT

V$PX_SESSION ve V$SESSTAT görüntülerindeki bilgileri birleştirip, paralel oturumlar ile ilgili bilgiler sunar. Standart oturumda kullanılabilen tüm oturum istatistikleri, paralel yürütme kullanılarak yapılan tüm oturumlar için kullanılabilir.

V$PX_PROCESS

Durum, oturum kimliği, işlem kimliği ve diğer bilgiler de dahil olmak üzere paralel işlemler hakkında bilgi içerir

V$PX_PROCESS_SYSSTAT

Sorgu sunucularının durumunu gösterir ve arabellek ayırma istatistikleri sağlar

V$PQ_SESSTAT

Sorguların işlemleri nasıl dağıtıldığı ve çok kullanıcılı ve yük dengeleme algoritmalarının varsayılan ve ima edilen değeri nasıl etkilediği gibi sistemdeki tüm mevcut sunucu gruplarının durumunu gösterir

V$PQ_TQSTAT

Basit bir örnek olarak, iki tablo arasında bir karma birleştirme düşünün, yalnızca iki farklı değerdeki bir sütunda birleşsin. En iyi ihtimalle, bu karma işlevin paralel yürütme sunucusu A’ya ve diğerine paralel yürütme sunucusu B’ye bir karma değeri vardır. Bu durumda , DOP değerini 2 olarak ayarlamak uygundur, ancak dört olursa, en azından iki paralel yürütme sunucusu işe yaramaz. Bu sapma türünü keşfetmek için V$PQ_TQSTAT görüntüsü kullanılabilir. Aşağıdaki gibi bir sorgu ile bu sapmalar tespit edilebilir.

SELECT dfo_number, tq_id, server_type, process, num_rows FROM V$PQ_TQSTAT ORDER BY dfo_number DESC, tq_id, server_type, process;

Bu görüntülerdeki verileri inceledikten sonra performansı artırmak için bazı parametre ayarlarını düzenlemeniz gerekebilir. Birçok dinamik performans görünütüsü için Oracle veritabanının her görünüm için istatistik toplaması için TIMED_STATISTICS parametresini TRUE olarak ayarlamanız gerekir.

Loading

Leave Your Comment