ORA-00600: internal error code, arguments: [kzsviver:4] sorununun çözümü

Kullanıcı şifresi değiştirilmeye çalışıldığında eğer şifre içinde istenmeyen karakterler kullanıldığı durumlarda , aşağıdaki şekilde ORA-600 hatası alınmaktadır. Aşağıdaki örnekte “:” şifrenin hash’li halinin sonunda da kullanılmıştır. Bu tarz yazım hatalarında ORA-600 hatası alınacaktır. Şifreyi düzenledikten sonra yeniden denendiğinde sorun olmayacaktır.

 

SQL> alter user ADURUOZ identified by values 'S:6C67DDC4DA4411AA968EC29AAF79DE:';
alter user ADURUOZ identified by values 'S:6C67DDC4DA4411AA968EC29AAF79DE:'
*
ERROR at line 1:
ORA-00600: internal error code, arguments: [kzsviver:4], [], [], [], [], [],
[], [], [], [], [], []

 

Kullanıcının şifresinin hash’li halini aşağıdaki gibi tespit edebilirsiniz.

SQL> select dbms_metadata.get_ddl('USER','ADURUOZ') from dual;

DBMS_METADATA.GET_DDL('USER','ADURUOZ')
--------------------------------------------------------------------------------

   CREATE USER "ADURUOZ" IDENTIFIED BY VALUES 'S:6C67DDC4DA
4411AA968EC29AAF79DE

 

 

Loading

Leave Your Comment