Exadata compute node (db node) ilom network konfigürasyonlarının değiştirilmesi

Exadata compute node’ların ilom bilgilerini , ilgili compute node üzerinden ipmitool aracı ile değiştirebilirsiniz. Aşağıdaki örneklerde network konfigürasyonlarının değiştirilmesi gösterilmiştir. Aynı şekilde diğer konfigürasyonların da değiştirilmesi mümkündür.

NTP adreslerinin değiştirilmesi :

İki adet ntp adresi  belirtebiliriz.

[root@orcldb01 ]# ipmitool sunoem cli "set /SP/clients/ntp/server/1 address=172.16.10.11"
Connected. Use ^D to exit.
-> set /SP/clients/ntp/server/1 address=172.16.10.11
Set 'address' to '172.16.10.11'

-> Session closed
Disconnected
[root@orcldb01 ]# ipmitool sunoem cli "set /SP/clients/ntp/server/2 address=172.16.10.12"
Connected. Use ^D to exit.
-> set /SP/clients/ntp/server/1 address=172.16.10.12
Set 'address' to '172.16.10.12'

-> Session closed
Disconnected

DNS adresinin değiştirilmesi :

[root@orcldb01 ]# ipmitool sunoem cli "set /SP/clients/dns nameserver=172.16.10.10"
Connected. Use ^D to exit.
-> set /SP/clients/dns nameserver=172.16.10.10
Set 'nameserver' to '172.16.10.10'

-> Session closed
Disconnected

IP, gateway , netmask bilgilerinin değiştirilmesi :

[root@orcldb01 ]# ipmitool sunoem cli "set /SP/network pendingipaddress=172.16.10.1 pendingipgateway=172.16.10.200 pendingipnetmask=255.255.255.0 commitpending=true"
Connected. Use ^D to exit.
-> set /SP/network pendingipaddress=172.16.10.1 pendingipgateway=172.16.10.200 pendingipnetmask=255.255.255.0 commitpending=true
Set 'pendingipaddress' to '172.16.10.1'
Set 'pendingipgateway' to '172.16.10.200'
Set 'pendingipnetmask' to '255.255.255.0'
Set 'commitpending' to 'true'

-> Session closed
Disconnected

 

Loading

Leave Your Comment