Automatic Shared Memory Management konfigürasyonu

Automatic Shared Memory Management kullanılmayan veritabanlarında ASMM konfigürasyonu sonradan da yapılabilir. Bunun için gerekli parametreleri değiştirip veritabanını yeniden başlatmak gerekiyor.

Veritabanı tarafında huge page kullanılması için ASMM yada manuel memory management yapılıyor olması gerekmektedir. Huge page , Automatic  Memory Management aktif iken kullanılamayacaktır.

Parametre değişikliği :

Eğer veritabanında Automatic Memory Management kullanılıyorsa memory_max_target ve memory_target parametrelerini aşağıdaki gibi resetleyin.

SQL> alter system reset memory_max_target scope=spfile  sid='*';

System altered.

SQL> alter system reset memory_target  scope=spfile  sid='*';

System altered.

ASMM için gerekli parametreleri aşağıdaki gibi ayarlayabilirsiniz.

SQL> ALTER SYSTEM SET PGA_AGGREGATE_TARGET=5G SCOPE=SPFILE SID='*';

System altered.

SQL> ALTER SYSTEM SET SGA_TARGET=20G SCOPE=SPFILE SID='*';

System altered.

SQL> ALTER SYSTEM SET SGA_MAX_SIZE=20G SCOPE=SPFILE SID='*';

System altered.

RAC sistemlerde parametreleri değiştirken sonuna sid=’*’ eklenmesi gerekmektedir.

Parametre değiştirdikten sonra veritabanının yeniden başlatılması gerekiyor.

srvctl stop database -d ORCL

srvctl start database -d ORCL

 

Loading

Leave Your Comment