kkjcre1p: unable to spawn jobq slave process, slot 0, error 1089

Veritabanı kapanma işlemi sırasında , çalışan job’lara ait proseslerin çoğalma işlemi yapılamadığından , alert log dosyasına bu uyarı yazılmaktadır. Uyarı , rahatlıkla göz ardı edilebilir. Herhangi bir sorun olmayıp , normal davranış biçimidir.

Bu uyarının daha az gelmesini sağlamak için , “_JOB_QUEUE_INTERVAL” parametresinin değeri arttırılabilir. Saniye cinsinde değer alır. Parametre değeri arttırılırsa , bu uyarı alert log dosyasına daha az yazılacaktır.

Parametreyi aşağıdaki gibi değiştirebilirsiniz.

SQL> alter system set "_job_queue_interval"=120 scope=spfile sid='*';

System altered.

Scope=spfile şeklinde değiştirildiğinden veritabanı yeniden başlatıldığında aktif olacaktır.

Loading

Leave Your Comment