Veritabanındaki gizli parametreler

Oracle veritabanlarında birçok gizli parametre bulunmaktadır. Bu parameter , Oracle tarafından öngörüldüğü takdirde değiştirilmelidir. Bu parametrelerin bilinçsiz değişimi sorun yaratabilir.

Gizli parametreleri , mevcut değerlerini ve ne işe yaradığını aşağıdaki sorgu ile öğrenebiliriz.

SQL> set lines 1000
SQL> column name format a40
SQL> column value format a15
SQL> column default_val format a6
SQL> column type format a20
SQL> column description format a50
SQL> SELECT a.ksppinm name,
     b.ksppstvl value,
     b.ksppstdf default_val,
     DECODE (a.ksppity,
         1, 'boolean',
         2, 'string',
         3, 'number',
         4, 'file',
         a.ksppity)
      type,
     a.ksppdesc description
  FROM sys.x$ksppi a, sys.x$ksppcv b
  WHERE a.indx = b.indx AND a.ksppinm LIKE '\_%' ESCAPE '\'
ORDER BY name;

Gizli parametrelerin değişimini aşağıdaki gibi yapabilirsiniz.

SQL> alter system set "_parametre_adi"=deger scope=spfile sid='*';

 

Loading

Leave Your Comment