Veritabanlarını anlık olarak izlemeye yarayan araç : oratop

oratop , linux sistemlerdeki top komutuna benzeyen , veritabanı performansı hakkında genel bilgi elde etmemiz yarayan bir araçtır. Top komutu ile kullanıldığında sistem performansının ne durumda olduğu hakkında genel bilgi elde edebiliriz.

Herhangi bir kurulum gerektirmeden , derlenmiş komut dosyası şekilde çalıştırılabilir. Gerekli dosyaya Oracle Support tarafındaki 1500864.1 numaralı dokümandan ulaşabilirsiniz. Farklı işletim sistemleri ve farklı veritabanı versiyonları için derlenmiş dosyalar bulunmaktadır.

İlgili dosyayı indirdikten sonra , dosyanın oracle kullanıcısı tarafından çalıştırılabilir hale getirilmesi gerekmektedir.

Sonrasında gerekli ortam değişkenleri ayarlanıp , direkt olarak çalıştırılabilir.

Linux x86-64 platformu için 11.2 versiyonlu veritabanımız için gerekli dosya olan oratop.RDBMS_11.2_LINUX_X64 ismiyle dosyamızı indirmiştik.

Öncelikle mevcut dosyayı yeniden alandıralım ve oracle için çalıştırılabilir hale getirelim.

[root@db01 ~]$ mv oratop.RDBMS_11.2_LINUX_X64 oratop
[root@db01 ~]$ chown oracle:oinstall oratop
[root@db01 ~]$ chmod 755 oratop

oracle ile gerekli değişkenleri ayarlayıp , aşağıdaki gibi çalıştırabiliriz. Komutlar aynı sırada çalıştırılmalıdır.

[oracle@db01 ~]$ export TERM=xterm #ya da vt100
[oracle@db01 ~]$ export ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/11.2.0.4/dbhome_1
[oracle@db01 ~]$ export LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib
[oracle@db01 ~]$ export PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH
[oracle@db01 ~]$ export ORACLE_SID=ORCL1

Aşağıdaki gibi lokaldeki veritabanımız için oratop aracını çalıştırabiliriz. -i ile belirttiğimiz yenileme aralığı 10 saniyenin altındaki değerlerde doğru bilgi vermeyebilir. Varsayılan değeri 5’tir. 

[oracle@db01 ~]$ ./oratop -i 10 / as sysdba

Örnek ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir.

 

Uzaktaki bir veritabanını da izlemek mümkündür. Aşağıdaki şekilde oratop komutunu başka veritabanlarına bağlanarak da çalıştırabiliriz.

[oracle@db01 ~]$ ./oratop -i 10 username/password@tns

Örnek :

$ ./oratop -i 5 system/manager@tns

Oratop aracını ya dba olan bir kullanıcı ile yada aşağıdakilere select yetkisi olan bir kullanıcı ile çalıştırılmalıdır.

v$active_services
v$instance
v$latchname
v$parameter
V$PDBS (12c)
v$recovery_file_dest
v$sqlcommand
v$system_event
[g]v$servicemetric
[g]v$session
[g]v$sql
[g]v$sysmetric
GV$ASM_DISKGROUP
GV$DIAG_INFO
GV$PGASTAT
GV$PROCESS
GV$OSSTAT
GV$RECOVERY_PROGRESS
GV$SESSION_WAIT_CLASS
GV$SESSTAT
GV$SERVICE_EVENT
GV$SERVICE_STATS
GV$SGA
GV$SORT_SEGMENT
GV$SQLAREA
GV$SQL_PLAN
GV$SYSTEM_EVENT
GV$SYSSTAT
dba_data_files
dba_free_space
dba_tablespaces
dba_temp_files
dba_undo_extents
sys.ts$

 

Bu görüntülere aşağıdaki gibi yetki verebilirsiniz.

SQL> grant select on <view> to <username>;

 

oratop ile ilgili yardım almak için -h parametresiyle çalıştırabilirsiniz.

[oracle@db01 ~]$ ./oratop -h
oratop: Release 14.1.2
Usage: 
	 oratop [ [Options] [Logon] ]

	 Logon:
		{username[/password][@connect_identifier] | / }
		[AS {SYSDBA|SYSOPER}]

		connect_identifier:
		   o Net Service Name, (TNS) or
		   o Easy Connect (host[:port]/[service_name])
	 Options:
	   -d : real-time (RT) wait events, section 3 (default is Cumulative)
	   -k : FILE#:BLOCK#, section 4 lt is (EVENT/LATCH)
	   -m : MODULE/ACTION, section 4 (default is USERNAME/PROGRAM)
	   -s : SQL mode, section 4 (default is process mode)
	   -c : database service mode (default is connect string) 
	   -f : detailed format, 132 columns (default: standard, 80 columns)
	   -b : batch mode (default is text-based user interface)
	   -n : maximum number of iterations (requires number)
	   -i : interval delay, requires value in seconds (default: 5s)
	   -v : oratop release version number
	   -h : this help

 

Loading

Leave Your Comment