ORA-00600: internal error code, arguments: [kgantc_1] hatası

Bir oturumda , mevcut işlem kilit için beklerken , ilgili oturum kill -9 ya da ctrl+c ile beklenmedik şekilde kesildiğinde , veritabanında “ORA-00600: internal error code, arguments: [kgantc_1], [0], [1], [], [], [], [], [], [], [], [], []” şeklinde hata oluşacaktır. Hata oluştuğunda ilgili işlem aşağıdaki hatalar ile sonlanacaktır.

ORA-00600: dahili hata kodu, bağımsız değişkenler: [kgantc_1], [0], [1], [], [], [], [], [], [], [], [], []
ORA-00604: özyinelemeli 1 SQL düzeyinde hata oluştu
ORA-01013: kullanıcı geçerli işlemin iptalini istedi
ORA-00604: özyinelemeli SQL düzeyinde hata oluştu
ORA-00604: özyinelemeli 1 SQL düzeyinde hata oluştu
ORA-01013: kullanıcı geçerli işlemin iptalini istedi
ORA-06512: konum satır 1

Bir oturum Ctrl+C ya da kill-9 ile kapatılmamalıdır. Bu önerilmeyen bir durumdur. Oturumun kapatılması ‘alter system kill session’ komutuyla sonlandırılmalıdır. Sonlandırılmak istenen oturum normal şekilde sonlandırılırsa yukarıdaki hataya sebep olmayacaktır.

 

 

 

Loading

Leave Your Comment