12c veritabanlarından expdp ile yedek alınırken oluşan ORA-39126 ORA-04063 hatası

24 May by Ahmet Duruöz

12c veritabanlarından expdp ile yedek alınırken oluşan ORA-39126 ORA-04063 hatası

12c veritabanlarında expdp ile yedek alınırken , işlem “ORA-39126: Worker unexpected fatal error in KUPW$WORKER.FETCH_XML_OBJECTS [ORA-04063: view “SYS.KU$_RADM_FPTM_VIEW” has errors” şeklinde hata ile kesilebilmektedir. Sorun SYS.KU$_RADM_FPTM_VIEW isimli görüntünün invalid durumda olmasından kaynaklanmaktadır. Bu görüntünün yeniden derlenmesinde ise hata düzelmemektedir.

Görüntüdeki hata “ORA-00932: inconsistent datatypes: expected NCHAR got NCHAR” şeklinde ise , sorunun çözümü için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

Export işlemindeki hata aşağıdaki gibidir.

ORA-39126: Worker unexpected fatal error in KUPW$WORKER.FETCH_XML_OBJECTS [ORA-04063: view "SYS.KU$_RADM_FPTM_VIEW" has errors

ORA-06512: at "SYS.DBMS_SYS_ERROR", line 105
ORA-06512: at "SYS.KUPW$WORKER", line 12098
ORA-06512: at "SYS.DBMS_SYS_ERROR", line 105
ORA-06512: at "SYS.DBMS_METADATA", line 9039
ORA-06512: at "SYS.DBMS_METADATA", line 2792
ORA-06512: at "SYS.DBMS_METADATA", line 3423
ORA-06512: at "SYS.DBMS_METADATA", line 4760
ORA-06512: at "SYS.DBMS_METADATA", line 5079
ORA-06512: at "SYS.DBMS_METADATA", line 9020
ORA-06512: at "SYS.KUPW$WORKER", line 14367

İlgili görüntüdeki hata ise aşağıdaki gibidir.

SQL> show errors view SYS.KU$_RADM_FPTM_VIEW;
Errors for VIEW SYS.KU$_RADM_FPTM_VIEW:

LINE/COL ERROR
-------- -----------------------------------------------------------------
0/0	 ORA-00932: inconsistent datatypes: expected NCHAR got NCHAR

SYS.KU$_RADM_FPTM_VIEW görüntüsü yeniden derlense bile görüntüdeki hata düzelmeyecektir.

[oracle@orcldb ~]$ sqlplus / as sysdba

SQL*Plus: Release 12.2.0.1.0 Production on Thu May 24 11:17:32 2018

Copyright (c) 1982, 2016, Oracle.  All rights reserved.


Connected to:
Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.2.0.1.0 - 64bit Production

SQL> alter view SYS.KU$_RADM_FPTM_VIEW compile;

Warning: View altered with compilation errors.

Sorunun temel sebebi radm_fptm$ tablosu oluştuğundaki karakter setinin ku$_radm_fptm$_t isimli tipin oluştuğundaki karakter seti ile uyumsuz olmasıdır.

ku$_radm_fptm$_t isimli tip aşağıdaki gibi derlendiğinde , SYS.KU$_RADM_FPTM_VIEW isimli görüntü sorunsuz şekilde derlenebilecek ve sonrasında export işlemi sorunsuz tamamlanacaktır.

[oracle@orcldb ~]$ sqlplus / as sysdba

SQL*Plus: Release 12.2.0.1.0 Production on Thu May 24 11:17:32 2018

Copyright (c) 1982, 2016, Oracle.  All rights reserved.


Connected to:
Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.2.0.1.0 - 64bit Production

SQL> alter type ku$_radm_fptm_t compile reuse settings;

Type altered.

SQL> alter view SYS.KU$_RADM_FPTM_VIEW compile;

View altered.

SQL> show errors view SYS.KU$_RADM_FPTM_VIEW;
No errors.

 

Loading

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir