Sqlplus ile bir nesnedeki hatanın görüntülenmesi

Bir nesne hatalı olarak derlendiğinde , bu hatanın ne olduğunun tespiti ve ilgili hatanın giderilmesi gerekmektedir. Bu hatayı sqlplus üzerinden aşağıdaki gibi görüntüleyebilirsiniz.

Örneğin bir view derlenirken ya da oluşturulurken bir hatanın olduğunu düşünelim.

SQL> alter view SYS.KU$_RADM_FPTM_VIEW compile;

Warning: View altered with compilation errors.

Yukarıdaki nesnede oluşan hatanın ne olduğunu aşağıdaki gibi görüntüleyebiliriz.

SQL> show errors view SYS.KU$_RADM_FPTM_VIEW;
Errors for VIEW SYS.KU$_RADM_FPTM_VIEW:

LINE/COL ERROR
-------- -----------------------------------------------------------------
0/0	 ORA-00932: inconsistent datatypes: expected NCHAR got NCHAR

 

Loading

Leave Your Comment