Aktif bir oturumdaki işlemin çalışma süresi ve kalan zamanının tespiti

Aktif bir oturumdaki işlemin çalışma süresi ve kalan zamanının tespiti için v$session_longops görüntüsündeki bilgilerden yararlanabiliriz. Ayrıca ilgili oturum hakkında , çalışan sorgu hakkında da bilgi sahibi olmak mümkün. RAC veritabanları için gv$session_longops sorgulanmalıdır.

Aşağıdaki gibi bir sorgu ile aktif oturumdaki işlem bilgilerini görebiliriz. Sorgudaki sid ve serial# koşulu kaldırıldığında tüm aktif oturumlar ile ilgili bilgi edinilebilir.

 

SQL>  SELECT ROUND (v.sofar / v.totalwork * 100, 2) TAMAMLANAN, v.*
    FROM v$session_longops v
   WHERE sofar <> totalwork AND sid = 1158 AND serial# = 45853
ORDER BY target, sid;

Loading

Leave Your Comment