ORA-04036: PGA memory used by the instance exceeds PGA_AGGREGATE_LIMIT hatası

12c veritabanlarında bazı çok fazla sort ya da join yapılan işlemlerde “ORA-04036: PGA memory used by the instance exceeds PGA_AGGREGATE_LIMIT” şeklinde hata alınabilmektedir. Hatanın sebebi 12c ile gelen “pga_aggregate_limit” parametresi ile hard limit getirilen bellek sınırlamasıdır. Bu parametrenin değeri varsayılan olarak PGA_AGGREGATE_TARGET parametresinin 2 katı ya da PROCESSES parametresinin değeri x 3 şeklindedir.

PGA_AGGREGATE_LIMIT parametresinin değerini 0(sıfır) yaparak bu hatanın alınmamasını sağlayabilirsiniz.

SQL> alter system set pga_aggregate_limit=0 scope=both;

System altered.

 

Loading

Leave Your Comment