Data Pump Master ve Worker proseslerinin durumunun tespiti

Data Pump Master ve Worker proseslerinin çalıştığı sıradaki durumu hakkında özet bilgiye aşağıdaki sorgu ile ulaşabilirsiniz. 

 SELECT s.sid,
     s.module,
     s.state,
     s.event  AS event,
     s.seconds_in_wait      AS secs,
     sql.sql_text        AS sql_text
  FROM v$session s JOIN v$sql sql ON sql.sql_id = s.sql_id
  WHERE s.module LIKE 'Data Pump%'
ORDER BY s.module, s.sid;

Ayrıca aşağıdaki sorgu ile data pump işleminin hangi nesne ile ilgili işlem yaptığını ve bu işlemin ne kadar süreceğini , öğrenebilirsiniz.

SELECT x.job_name,
    b.state,
    b.job_mode,
    b.degree,
    x.owner_name,
    z.sql_text,
    p.MESSAGE,
    p.totalwork,
    p.sofar,
    ROUND ((p.sofar / p.totalwork) * 100, 2)   done,
    p.time_remaining
 FROM dba_datapump_jobs b
    LEFT JOIN dba_datapump_sessions x ON (x.job_name = b.job_name)
    LEFT JOIN v$session y ON (y.saddr = x.saddr)
    LEFT JOIN v$sql z ON (y.sql_id = z.sql_id)
    LEFT JOIN v$session_longops p ON (p.sql_id = y.sql_id)
 WHERE y.module = 'Data Pump Worker' AND p.time_remaining > 0;

Loading

Leave Your Comment