Profillerdeki password verify function limitinin FROM ROOT sorunu

Oracle veritabanlarında bir profilin password_verify_function limitinin değiştirilmesine rağmen , istenilen şekilde değişmeyip FROM ROOT şekline dönüşmektedir. Bu sorunun sebebi , profname$ data dictionary görüntüsündeki FLAGS değerinin ilgili profile için 1 (bir) olmasıdır. Bu değeri 0 (sıfır) olarak güncellendiğinde , profile limiti sorunsuz değiştirilebilecektir.

Aşağıdaki gibi profil limiti değiştirilmesine rağmen değişim istenilen gibi olmamaktadır.

SQL> alter profile users limit password_verify_function custom_verify_function;

İlgili profil limiti kontrol edildiğinde FROM ROOT şeklinde görülecektir.

SQL> select * from dba_profiles where resource_name='PASSWORD_VERIFY_FUNCTION';

PROFILE       RESOURCE_NAME       RESOURCE    LIMIT      COM 
--------       ------------------------- -------------- ---------------- ---- 
DEFAULT       PASSWORD_VERIFY_FUNCTION  PASSWORD    NULL      NO 
USERS        PASSWORD_VERIFY_FUNCTION  PASSWORD    FROM ROOT    YES 

İlgili profilin flags değerini kontrol etttiğimizde 1 olduğunu görülmektedir.

select * from profname$; 

PROFILE#  NAME           FLAGS 
---------- ------------------------- ---------- 
0     DEFAULT          0 
1     USERS           1 

Aşağıdaki gibi profilin flags değeri güncellendiğinde sorun giderilmiş olacaktır.

SQL> update profname$ set flags=0; 
SQL> commit;

Tekrar kontrol ettiğimizde güncellendiğini görmemiz gerekiyor.

select * from profname$; 

PROFILE#  NAME           FLAGS 
---------- ------------------------ ---------- 
0     DEFAULT          0 
1     USERS           0 

Sonrasında profili değiştirdiğimizde sorunsuz şekilde limiti değişecektir.

SQL> alter profile users limit password_verify_function custom_verify_function;

Profili kontrol ettiğimizde değiştiğini görebiliriz.

Select * from dba_profiles where resource_name='PASSWORD_VERIFY_FUNCTION';

PROFILE       RESOURCE_NAME       RESOURCE    LIMIT             COM 
--------       ------------------------- -------------- ----------------       ---- 
DEFAULT       PASSWORD_VERIFY_FUNCTION  PASSWORD    NULL             NO 
USERS        PASSWORD_VERIFY_FUNCTION  PASSWORD    CUSTOM_VERIFY_FUNCTION    YES 

 

Loading

Leave Your Comment