Oturum bazlı undo segment kullanımının tespiti

1 Ara by Ahmet Duruöz

Oturum bazlı undo segment kullanımının tespiti

Veritabanındaki bir oturumda kullanılan undo segment bilgisine aşağıdaki sorgu ile ulaşabilirsiniz. Geçmişe yönelik bilgiler de alınabilir.

Sorgudaki koşullar değiştirilerek , bir kullanıcı için ya da aktif oturumlarda kullanılan undo segment bilgilerine ulaşılabilir.

 

 SELECT r.NAME "Undo Segment Name",
     dba_seg.size_mb,
     DECODE (TRUNC (SYSDATE - LOGON_TIME),
         0, NULL,
         TRUNC (SYSDATE - LOGON_TIME) || ' Days' || ' + ')
     || TO_CHAR (
        TO_DATE (TRUNC (MOD (SYSDATE - LOGON_TIME, 1) * 86400), 'SSSSS'),
        'HH24:MI:SS')
      LOGON,
     v$session.SID,
     v$session.SERIAL#,
     p.SPID,
     v$session.process,
     v$session.USERNAME,
     v$session.STATUS,
     v$session.OSUSER,
     v$session.MACHINE,
     v$session.PROGRAM,
     v$session.module,
     action
  FROM v$lock l,
     v$process p,
     v$rollname r,
     v$session,
     ( SELECT segment_name, ROUND (bytes / (1024 * 1024), 2) size_mb
       FROM dba_segments
       WHERE segment_type = 'TYPE2 UNDO'
     ORDER BY bytes DESC) dba_seg
  WHERE   l.SID = p.pid(+)
     AND v$session.SID = l.SID
     AND TRUNC (l.id1(+) / 65536) = r.usn
     AND l.TYPE(+) = 'TX'
     AND l.lmode(+) = 6
     AND r.NAME = dba_seg.segment_name
--AND v$session.username = 'ADURUOZ'
--AND status = 'ACTIVE'
ORDER BY size_mb DESC;

 

Aşağıdaki sorgu ile de özet bilgi edinilebilir.

 SELECT u.tablespace_name tablespace,
     s.username,
     u.status,
     SUM (u.bytes) / 1024 / 1024 sum_in_mb,
     COUNT (u.segment_name) seg_cnts
  FROM dba_undo_extents u
     LEFT JOIN v$transaction t
      ON u.segment_name = '_SYSSMU' || t.xidusn || '$'
     LEFT JOIN v$session s
      ON t.addr = s.taddr
GROUP BY u.tablespace_name, s.username, u.status
ORDER BY 1, 2, 3;

 

Loading

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir