12c veritabanlarında container değiştirildiğinde alınan “ORA-44787: Service cannot be switched into” hatası

19 Ara by Ahmet Duruöz

12c veritabanlarında container değiştirildiğinde alınan “ORA-44787: Service cannot be switched into” hatası

Oracle 12c veritabanlarında container değiştirildiğinde , daha öncesinden yeni bir servis oluşturulup , etkinleştirildiyse , yeni servisin , ilgili pluggable veritabanı için etkin olmadığından dolayı bu hata alınmaktadır. 

Pluggable veritabanı kapatılıp açıldığında sorun oluşmayacaktır.

Alınan hata :

[oracle@oradb labs]$ sqlplus / as sysdba

SQL*Plus: Release 12.2.0.1.0 Production on Wed Dec 19 20:36:17 2018

Copyright (c) 1982, 2016, Oracle. All rights reserved.


Connected to:
Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.2.0.1.0 - 64bit Production

SQL> alter session set container=PDB1;
ERROR:
ORA-44787: Service cannot be switched into.

PDB’nin kapatılıp açılması

SQL> show con_name

CON_NAME
------------------------------
CDB$ROOT
SQL> alter pluggable database PDB1 close immediate;

Pluggable database altered.

SQL> alter pluggable database PDB1 open;

Pluggable database altered.

Sonrasında , sorunsuz şekilde container değiştirilebilecektir.

SQL> alter session set container=PDB1;

Session altered.

Loading

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir