Oracle veritabanlarındaki günlük üretilen arşiv log boyutu

Oracle veritabanı arşiv log modda ise , redo loglar arşiv dosyaları olarak kopyalanır. db_recovery_file_dest parametresi ile belirtilen dizine yada disk gruba yazılacaktır.

Günlük olarak ne kadar arşiv log üretildiğinin tespiti için aşağıdaki sorguyu kullanabilirsiniz. Sorgu sonucu günlük olarak mb cinsinden toplam üretilen arşiv log boyutunu verecektir.

SQL> select trunc(COMPLETION_TIME) TIME, SUM(BLOCKS * BLOCK_SIZE)/1024/1024 SIZE_MB from V$ARCHIVED_LOG group by trunc (COMPLETION_TIME) order by 1;

TIME         SIZE_MB
--------- ----------
12-DEC-18 26.8168945
13-DEC-18 906.962891
15-DEC-18 49136.6299
16-DEC-18 950.592285
17-DEC-18 2730.39063
20-DEC-18 2881.69336
22-DEC-18 865.368164
23-DEC-18 862.506836
24-DEC-18 947.997559
26-DEC-18  912.13916
27-DEC-18 516.206055
28-DEC-18 864.518555
29-DEC-18 866.547363
30-DEC-18 859.300293
31-DEC-18 862.097656
02-JAN-19 861.827637
04-JAN-19 864.342773
05-JAN-19  863.86084
06-JAN-19 858.840332
08-JAN-19  860.28125
10-JAN-19 869.404297
12-JAN-19 863.470703
13-JAN-19 865.046387

23 rows selected.

Loading

Leave Your Comment