Oracle Cloud ortamdaki sunucular için gerekli olan ssh key pair oluşturulması

Oracle Cloud ortamda oluşturduğumuz tüm sunuculara , ssh public ve private key ile bağlanılmaktadır. Veritabanı sunucusu ya da normal sunucularımız oluştururken bizden ssh public key istenecektir. Private key kullanarak , cloud ortamdaki sunuculara güvenli ve şifresiz olarak bağlantı sağlamak mümkündür.

SSH key çifti (public ve private) oluşturmak için aşağıdaki yöntemleri kullanabilirsiniz.

Unix,linux ortamlarda :

Eğer cloud ortamdaki sunuculara linux ya da unix bir makineden bağlantı sağlanacak ise aşağıdaki gibi ssh key pair oluşturulabilir. Anahtarımızın 2048 bit ve RSA tipinde olması gerekmektedir.

root@interiva:~# cd $HOME
root@interiva:~# ssh-keygen -b 2048 -t rsa -f mykey
Generating public/private rsa key pair.
Enter passphrase (empty for no passphrase): 
Enter same passphrase again: 
Your identification has been saved in mykey.
Your public key has been saved in mykey.pub.
The key fingerprint is:
ae:a7:34:19:ac:c3:02:27:ff:78:ae:c3:c5:fb:94:99 root@interiva
The key's randomart image is:
+---[RSA 2048]----+
|         |
|         |
|         |
|   .      |
|o .. o S    |
| = .o. B     |
| .o.+.E .    |
| o+o+ o.    |
| o=o.+o     |
+-----------------+
root@interiva:~# ls -l|grep mykey
-rw------- 1 root  root    1679 Jan 19 13:45 mykey
-rw-r--r-- 1 root  root    395 Jan 19 13:45 mykey.pub

Komut çalıştırıldığında bizden şifre istenecektir. Şifre girilmeden de işlem yapılabilir. Bu şifre private key’i kullanabilmemiz için gerekli şifre olacaktır. Şifre belirtilmediğinde şifresiz olarak private key kullanılabilir. Komut çıktısı olarak -f ile belirttiğimiz isimde iki dosya oluşacaktır. Yukarıdaki örnekteki mykey.pub dosyası , public key , mykey dosyası private key şeklindedir. Public key içeriğini , Oracle Cloud ortamdaki sunucularda , private key ise , bu sunuculara ssh ile bağlanacağımız makinelerde kullanılacaktır.

Windows ortamlarda :

Windows makinelerde ssh key pair oluşturmak için https://www.putty.org/ adresinden indirebileceğimiz Putty kurulabilir sürümünde gelen PuttyGen (Putty Key Generator) programına ihtiyaç vardır. Putty yazılımını kurduktan sonra PuttyGen kullılabilir olacaktır. PuttyGen ile aşağıdaki şekilde ssh key pair oluşturabilirsiniz.

Type of key to generate RSA , Number of bits in a generated key 2048 olarak ayarlandıktan sonra Generate butonuna tıklanır.

Boş alanda farenin imlecini rastgele oynatarak , ilerleme çubuğunun tamamlanması sağlanır.

Public key for pasting into OpenSSH authorizek_keys file alanındaki bilgiler kopyalanıp , bir text editöre yapıştırıldıktan sonra , mykey.pub gibi bir isimle kayıt edilir. Alandaki bilgileri eksiksiz kopyaladığınızdan emin olun.

İşlem sonrasında public key hazır duruma gelecektir. Private key için Save private key butonuna tıklanıp, gelen pencederen onaylandıktan sonra .ppk uzantılı olacak şekilde public key için kullandığımız isimle , kayıt edilir.

Bu işlemlerin sonunda public key için mykey.pub , private key için mykey.ppk şeklinde iki dosya oluşacaktır.

Loading

Leave Your Comment