Drop temp tablespace işleminin uzun sürmesi

Veritabanındaki herhangi bir oturum,drop edilmeye çalışan temp tablo alanı kullanıyorsa , drop işlemi beklemeye başlar. Temp kullanan tüm oturumlardaki işlemler bitince drop işlemi gerçekleşir.

Eğer hemen drop işleminin olmasını istiyorsanız , veritabanının varsayılan temp tablo alanını değiştirdikten sonra , ya veritabanı yeniden başlatmalı ya da drop etmeye çalıştığınız temp tablo alanını kullanan oturumları tespit edip , ilgili oturum sonlandırılmalıdır.

Temp kullanan oturumların tespiti için aşağıdaki sorguyu kullanabilirsiniz.

SQL> select  tu.username,s.sid,s.serial# from v$tempseg_usage tu, v$session s where tu.session_addr=s.saddr;

Yukarıdaki sorgu ile tespit edilen oturum bilgilerini kullanarak ilgili oturumları aşağıdaki gibi sonlandırabilirsiniz.

SQL> alter system kill session 'sid,serial#';

Loading

Leave Your Comment