ORA-14086: a partitioned index may not be rebuilt as a whole sorunun çözümü

Partitioned yapıdaki bir indeksin rebuild işleminde aşağıdaki örnekte olduğu gibi , indeksin tamamı rebuild edilmeye çalışıldığında ORA-14086 hatası alınabilmektedir.

SQL> alter index index01 rebuild;

 alter index index01 rebuild
 ERROR at line 1:
 ORA-14086: a partitioned index may not be rebuilt as a whole

Sorunun çözümü için partitioned indeksteki partition’lar ayrı ayrı rebuild edilmelidir.

Aşağıdaki sorgu ile ilgili indeksin tüm partition’larının rebuild komutunu hazırlayabilirsiniz.

select 'alter index '||index_owner||'.'||index_name||' rebuild partition '||partition_name||';' from dba_ind_partitions where index_name='INDEX01';

Sorgudan dönen sonuçları bir script aracılığı ile çalıştırabilirsiniz.

Loading

Leave Your Comment