enq: HW – contention bekleme olayı

Enqueues, veritabanı kaynaklarına erişimi seri hale getiren paylaşılan bellek yapılarıdır (kilitler). Bir oturum veya işlemle ilişkilendirilebilirler.

HW (high water mark) ise segmentte kullanılan ve kullanılmayan alan arasındaki sınırdır.

AWR raporlarında yüksek oranda “enq: HW – contention” bekleme olayları görüldüğünde sorunun giderilmesi gerekmektedir. Genellikle basicfile şeklinde lob alan içeren tablolara yapılan insert işlemlerinde görülmektedir.

Sorunun giderilmesi için ilgili tablodaki lob alanının basicfile’dan securefile’a dönüştürülmesi gerekmektedir.

Sorun yaşanan nesnelerin tespiti için aşağıdaki yol izlenebilir.

Öncelikle ” enq: HW – contention ” ile ilgili event id’leri tespit ediyoruz.

SQL> SELECT event_id,
   name,
   parameter1,
   parameter2,
   parameter3
  FROM v$event_name
  WHERE name = 'enq: HW - contention';

 EVENT_ID NAME 				   PARAMETER      PARAMETER      PARAMETER3
---------- ----------------------  ------------------- ------------------- -------------------
1645217925 enq: HW - contention   name|mode	     table space #    block

Sonrasında dba_hist_active_sess_history görüntüsünden ilgili event id ile ilgili file ve block bilgilerinin tespit için gerekli bilgileri tespit ediyoruz.

SQL>  SELECT event,
     p1,
     p2,
     p3,
     COUNT (1)
  FROM dba_hist_active_sess_history
  WHERE event_id = 1645217925
GROUP BY event,
     p1,
     p2,
     p3; 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

EVENT									 P1	  P2	    P3  COUNT(1)
---------------------------------------------------------------- ---------- ---------- ---------- ----------
enq: HW - contention						 1213661190	  25	 17761024	  1
enq: HW - contention						 1213661190	   0	 4294200	 61
enq: HW - contention						 1213661190	  38	853351013   118356
enq: HW - contention						 1213661190	  38	373735013	  1

Bu bilgiler ile dosya ve blok bilgileri dbms_utility paketi ile tespit edilir. Pakette kullanılan bilgi , yukarıdaki sorgudaki P3 alanındaki bilgidir. Sayıca çok fazla bekleme yaşanan lob segmentin tespiti gerekmektedir.

SQL> SELECT DBMS_UTILITY.Data_block_address_file (853351013)   FILE#,
    DBMS_UTILITY.Data_block_address_block (853351013)   BLOCK#
 FROM DUAL; 2  3 

   FILE#   BLOCK#
---------- ----------
    203  1907301

Datafile ve blok bilgisi ile buradaki lob segmenti tespit ediyoruz.

SQL> SELECT owner, segment_type, segment_name
 2 FROM dba_extents
 3 WHERE file_id = 203 AND 1907301 BETWEEN block_id AND block_id + blocks - 1;

OWNER			    SEGMENT_TYPE	 SEGMENT_NAME
------------------------------ ------------------ ---------------------------------------------------------------------------------
ADURUOZ		    LOB PARTITION	 SYS_LOB0000291772C00006$$

Tespit edilen lob segmentin hangi tabloya ait olduğunu dba_lobs görüntüsünden belirliyoruz.

SQL> SELECT owner,
    table_name,
    column_name,
    chunk,
    securefile
 FROM dba_lobs
 WHERE segment_name = 'SYS_LOB0000291772C00006$$';

OWNER			 TABLE_NAME		 COLUMN_NAME	 CHUNK			 SEC
---------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
ADURUOZ		   TESTTABLE    DOSYA			 8192 			 NO

Yukarıdaki sorgunun çıktısından , ilgili tablo belirlenmiş ve bu tablonun lob alanın securefile olmadığı görülmektedir.

Bu bekleme olayının asıl sebebi , lob alanın basic file olmasıdır. Sorunun giderilmesi için ilgili lob alanı securefile olacak şekilde değiştirilmelidir.

Loading

Leave Your Comment