OPatch failed with error code 134

18 Nis by Ahmet Duruöz

OPatch failed with error code 134

Opatch işlemlerinde eğer ilgili home ORACLE_HOME parametresinde yer almıyorsa , opatch ile ilgili tüm komutlar 134 hatasına sebep olmaktadır. Bu hatanın oluşmaması işin ilgili home değeri ORACLE_HOME parametresinde olacak şekilde ayarlanmalıdır.

[oracle@exadb01 ~]$ /u01/app/12.2.0.1/grid/OPatch/opatch lsinventory -all
Oracle Interim Patch Installer version 12.2.0.1.6
Copyright (c) 2019, Oracle Corporation. All rights reserved.


Oracle Home    : /u01/app/12.2.0.1/grid
Central Inventory : /u01/app/oraInventory
  from      : /u01/app/12.2.0.1/grid/oraInst.loc
OPatch version  : 12.2.0.1.6
OUI version    : 12.2.0.1.4
Log file location : /u01/app/12.2.0.1/grid/cfgtoollogs/opatch/opatch2019-04-17_18-56-46PM_1.log

Lsinventory Output file location : /u01/app/12.2.0.1/grid/cfgtoollogs/opatch/lsinv/lsinventory2019-04-17_18-56-46PM.txt

--------------------------------------------------------------------------------
Local Machine Information::
Hostname: exadb01.local
ARU platform id: 226
ARU platform description:: Linux x86-64

List of Oracle Homes:
 Name     Location
  OraDb11g_home2     /u01/app/oracle/product/11.2.0.3/dbhome_1
  agent12c2     /u01/app/oracle/cloudagent/core/12.1.0.5.0
  sbin12c2     /u01/app/oracle/cloudagent/sbin
  OraHome4     /u01/app/oracle/cloudagent/plugins/oracle.em.soav.discovery.plugin_12.1.0.4.0
  OraHome1     /u01/app/oracle/cloudagent/plugins/oracle.sysman.xa.agent.plugin_12.1.0.6.0
  OraHome2     /u01/app/oracle/cloudagent/plugins/oracle.sysman.xa.discovery.plugin_12.1.0.6.0
  OraHome3     /u01/app/oracle/cloudagent/plugins/oracle.sysman.oh.discovery.plugin_12.1.0.5.0
  OraHome5     /u01/app/oracle/cloudagent/plugins/oracle.sysman.emas.discovery.plugin_12.1.0.8.0
  OraHome6     /u01/app/oracle/cloudagent/plugins/oracle.em.savf.discovery.plugin_12.1.0.3.0
  OraHome7     /u01/app/oracle/cloudagent/plugins/oracle.sysman.db.discovery.plugin_12.1.0.8.0
  OraHome8     /u01/app/oracle/cloudagent/plugins/oracle.sysman.db.agent.plugin_12.1.0.8.0
  OraHome9     /u01/app/oracle/cloudagent/plugins/oracle.sysman.oh.agent.plugin_12.1.0.5.0
  OraGI12Home1     /u01/app/12.2.0.1/grid
  OraDB12Home1     /u01/app/oracle/product/12.2.0.1/dbhome_1

Installed Top-level Products (1): 

Oracle Grid Infrastructure 12c                    12.2.0.1.0
There are 1 products installed in this Oracle Home.


There are no Interim patches installed in this Oracle Home.


/u01/app/12.2.0.1/grid/OPatch/opatch: line 1163: 239559 Aborted         (core dumped) $JAVA $JAVA_VM_OPTION $JRE_MEMORY_OPTIONS -cp $opatchClassPath -DOPatch.ORACLE_HOME="$OH" -DOPatch.DEBUG="$DEBUGVAL" -DOPatch.MAKE="$MAKEVAL" -DOPatch.RUNNING_DIR="$BASE" -DOPatch.MW_HOME="$MWH" -DOPatch.WL_HOME="$WL_HOME" -DOPatch.COMMON_COMPONENTS_HOME="$COMMON_COMPONENTS_HOME" -DOPatch.OUI_LOCATION="$OUI_LOCATION" -DOPatch.FMW_COMPONENT_HOME="$FMW_COMPONENT_HOME" -DOPatch.OPATCH_CLASSPATH="$CLASSPATH" -DOPatch.WEBLOGIC_CLASSPATH="$WEBLOGIC_CLASSPATH" -DOPatch.SKIP_OUI_VERSION_CHECK="$SKIP_OUI_VERSION_CHECK" $FUSION_TRUST_OPTION ${oracleOcmService} ${_bootClassPath} oracle/opatch/OPatch $args $invptr

OPatch failed with error code 134

Hatanın oluşmaması için aşağıdaki gibi ORACLE_HOME ayarlanmalıdır. Bu örnekte Grid Home gösterilmiştir.

[oracle@exadb01 ~]$ . oraenv
ORACLE_SID = [oracle] ? +ASM1
The Oracle base has been set to /u01/app/oracle

ya da

[oracle@exadb01 ~]$ export ORACLE_HOME=/u01/app/12.2.0.1/grid

Sonrasında opatch komutları sorunsuz çalışacaktır.

[oracle@exadb01 ~]$ /u01/app/12.2.0.1/grid/OPatch/opatch lsinventory -all
Oracle Interim Patch Installer version 12.2.0.1.6
Copyright (c) 2019, Oracle Corporation. All rights reserved.


Oracle Home    : /u01/app/12.2.0.1/grid
Central Inventory : /u01/app/oraInventory
  from      : /u01/app/12.2.0.1/grid/oraInst.loc
OPatch version  : 12.2.0.1.6
OUI version    : 12.2.0.1.4
Log file location : /u01/app/12.2.0.1/grid/cfgtoollogs/opatch/opatch2019-04-17_18-58-04PM_1.log

Lsinventory Output file location : /u01/app/12.2.0.1/grid/cfgtoollogs/opatch/lsinv/lsinventory2019-04-17_18-58-04PM.txt

--------------------------------------------------------------------------------
Local Machine Information::
Hostname: exadb01.local
ARU platform id: 226
ARU platform description:: Linux x86-64

List of Oracle Homes:
 Name     Location
  Ora11g_gridinfrahome2     /u01/app/11.2.0.3/grid
  OraDb11g_home2     /u01/app/oracle/product/11.2.0.3/dbhome_1
  agent12c2     /u01/app/oracle/cloudagent/core/12.1.0.5.0
  sbin12c2     /u01/app/oracle/cloudagent/sbin
  OraHome4     /u01/app/oracle/cloudagent/plugins/oracle.em.soav.discovery.plugin_12.1.0.4.0
  OraHome1     /u01/app/oracle/cloudagent/plugins/oracle.sysman.xa.agent.plugin_12.1.0.6.0
  OraHome2     /u01/app/oracle/cloudagent/plugins/oracle.sysman.xa.discovery.plugin_12.1.0.6.0
  OraHome3     /u01/app/oracle/cloudagent/plugins/oracle.sysman.oh.discovery.plugin_12.1.0.5.0
  OraHome5     /u01/app/oracle/cloudagent/plugins/oracle.sysman.emas.discovery.plugin_12.1.0.8.0
  OraHome6     /u01/app/oracle/cloudagent/plugins/oracle.em.savf.discovery.plugin_12.1.0.3.0
  OraHome7     /u01/app/oracle/cloudagent/plugins/oracle.sysman.db.discovery.plugin_12.1.0.8.0
  OraHome8     /u01/app/oracle/cloudagent/plugins/oracle.sysman.db.agent.plugin_12.1.0.8.0
  OraHome9     /u01/app/oracle/cloudagent/plugins/oracle.sysman.oh.agent.plugin_12.1.0.5.0
  OraGI12Home1     /u01/app/12.2.0.1/grid
  OraDB12Home1     /u01/app/oracle/product/12.2.0.1/dbhome_1

Installed Top-level Products (1): 

Oracle Grid Infrastructure 12c                    12.2.0.1.0
There are 1 products installed in this Oracle Home.


There are no Interim patches installed in this Oracle Home.


Patch level status of Cluster nodes :

 Patching Level   		 Nodes
 --------------   		 -----
 0         		 exadb08,exadb03,exadb02,exadb01,exadb07,exadb06,exadb05,exadb04

--------------------------------------------------------------------------------

OPatch succeeded.

Loading

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir