AUD$ insert işlemlerindeki “gc buffer busy acquire” bekleme olayı

13 May by Ahmet Duruöz

AUD$ insert işlemlerindeki “gc buffer busy acquire” bekleme olayı

AUD$ ve FGA_LOG$ tablolarının tablo alanının segment space yönetimi otomatik olmadığı ya da çok fazla kayıt oluştuğunda , veritabanı bağlantıları sırasında “gc buffer busy acquire” bekleme olayı görülmekte ve bağlantı işlemi başarılı sonuçlanmamaktadır.

Bu durumda AUD$ ve FGA_LOG$ tablolarının otomatik segment space yönetimi olan bir tablo alanına taşıması ya da AUD$ tablosunun truncate ile boşaltılması gerekmektedir.

Bekleme olayına sebep olan işlemi aşağıdaki sorgu ile tespit edebilirsiniz.

SQL> SELECT instance_number, sql_opname,event, p1, p2, p3, current_obj#, COUNT (*) cnt
FROM dba_hist_active_sess_history
WHERE sample_time BETWEEN TIMESTAMP '2019-05-13 00:00:00'
   AND TIMESTAMP '2019-05-13 10:30:00'
 AND wait_class = 'Cluster'
GROUP BY instance_number, event, sql_opname,p1, p2, p3, current_obj#
ORDER BY cnt DESC;

INSTANCE_NUMBER SQL_OPNAME							 EVENT									 P1	   P2 	P3 CURRENT_OBJ#    CNT
--------------- ---------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- ---------- ---------- ---------- ------------ ----------
	   2 INSERT								 gc buffer busy acquire 						  1	 12878 	 1	  384   268395
	   1 INSERT								 gc buffer busy acquire 						  1	 12878 	 1	  384   262336
	   2 SELECT								 gc buffer busy acquire 						  1	 12878 	 1	  384    2460
	   2 SELECT								 gc current request							  1	 12878  33554433	  384    2460
	   1 INSERT								 gc current request							  1	 12878  33554433	  384    2423
	   2 SELECT								 gc buffer busy acquire 						 94	   2 	13	   -1    123
	   2 SELECT								 gc current request							 94	   2  16777229	   -1    105

Sorgudan dönen kayıtlardan count değeri en yüksek olan nesne kontrol edildiğinde AUD$ olduğu görülmektedir.

SQL> select OWNER,OBJECT_NAME from dba_objects where object_id=384;

OWNER																 OBJECT_NAME
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SYS																 AUD$

Bu durumda çözüm için AUD$ ve FGA_LOG$ tablolarının tablo alanlarının değişimi gerekmektedir.

AUD$ ve FGA_LOG$ tablolarının tablo alanlarının değişimi için aşağıdaki makaleden faydalanabilirsiniz.

AUD$ tablosunun boşaltılmasını aşağıdaki gibi yapabilirsiniz.

[oracle@orcldb ~]$ sqlplus / as sysdba

SQL*Plus: Release 12.2.0.1.0 Production on Mon May 13 11:11:22 2019

Copyright (c) 1982, 2016, Oracle. All rights reserved.


Connected to:
Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.2.0.1.0 - 64bit Production

SQL> truncate table sys.aud$;

Table truncated.

Sonrasında bağlantılar başarılı şekilde sonuçlanacaktır.

Loading

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir