SCN bilgisinin tarihe , tarihin SCN bilgisine dönüştürülmesi

Oracle veritabanlarındaki SCN (system change number) bilgisinin tarihe , aynı zamanda tarihin SCN bilgisine dönüştürülmesi mümkündür. Bu sayede veritabanındaki belirli bir değişikliğin ne zaman yapıldığını öğrenebiliriz.

Veritabanındaki mevcut SCN bilgisini aşağıdaki gibi sorgulayabilriz.

SQL> select to_char(current_scn) from v$database;

TO_CHAR(CURRENT_SCN)
--------------------------------------------------------------------------------
1301876678431

SCN bilgisinin tarihe dönüştürülmesi :

SQL> select scn_to_timestamp(1301876678431) as timestamp from dual;

TIMESTAMP
---------------------------------------------------------------------------
28-MAY-19 01.26.38.000000000 PM

Tarihin SCN bilgisine dönüştürülmesi :

SQL> select to_char(timestamp_to_scn(to_timestamp('28-MAY-19 01.26.38.000000000 PM','DD-MON-YY HH:MI:SS:FF9 PM'))) as scn from dual; 

SCN
--------------------------------------------------------------------------------
1301876678331

Loading

Leave Your Comment