ORA-00205: error in identifying control file hatası

Oracle veritabanı açılırken, db_name ile ilgili bir farklılık olduğunda , “ORA-00205: error in identifying control file, check alert log for more info” şeklinde hata vermektedir.

Alert log dosyasında ise ORA-00202 ve ORA-01103 şeklinde hatalar görülmektedir.

Parametre dosyasındaki DB_NAME parametresi olması gerektiği gibi düzeltildiğinde sorun yaşanmayacaktır.

SQL> startup
ORACLE instance started.

Total System Global Area 2.1475E+10 bytes
Fixed Size		   22787792 bytes
Variable Size		 3087010096 bytes
Database Buffers	 1.8321E+10 bytes
Redo Buffers		   44318720 bytes
ORA-00205: error in identifying control file, check alert log for more info

Alert.log dosyasındaki hatalar aşağıdaki gibi olacaktır.

2019-06-18T20:39:50.213758+03:00
Errors in file /u01/app/oracle/diag/rdbms/orcl/ORCL1/trace/ORCL1_m000_350626.trc:
ORA-01103: database name 'ORCLì÷.' in control file is not 'ORCL'
ORA-00202: control file: '+DATA/orcl/controlfile/current.480.947371313'

Sorunun çözümü için DB_NAME parametresi olması gerektiği gibi ayarlanmalıdır.

SQL> STARTUP NOMOUNT;
ORACLE instance started.

Total System Global Area 2.1379E+10 bytes
Fixed Size		    2262384 bytes
Variable Size		 2550139536 bytes
Database Buffers	 1.8790E+10 bytes
Redo Buffers		   36073472 bytes

SQL> ALTER SYSTEM SET DB_NAME=NEONATAL SCOPE=SPFILE sid='*';

System altered.

SQL> SHUT IMMEDIATE;
ORA-01507: database not mounted


ORACLE instance shut down.

Sonrasında veritabanı sorunsuz şekilde açılacaktır.

SQL> startup
ORACLE instance started.

Total System Global Area 2.1475E+10 bytes
Fixed Size		   22787792 bytes
Variable Size		 3087010096 bytes
Database Buffers	 1.8321E+10 bytes
Redo Buffers		   44318720 bytes
Database mounted.
Database opened.

Loading

Leave Your Comment