RAC veritabanları için oratab konfigürasyonu

10 Tem by Ahmet Duruöz

RAC veritabanları için oratab konfigürasyonu

Oracle, oratab yapılandırma dosyasında her Oracle RAC veritabanı için bir kayıt oluşturur. Oratab dosyası kurulum sırasında root.sh betiği tarafından oluşturulur ve bir veritabanı oluştururken veya silinirken Database Configuration Assistant(dbca) tarafından güncellenir.

Oratab dosyasındaki satır , bir veritabanı , daha önce çalışmadığı node üzerinde, ilk kez başladığında da Database Agent tarafından oluşturulabilir. Oracle ASM Agent , Oracle ASM , oratab dosyasında kayıt oluşturur.

Linux ortamlarda /etc/oratab şeklinde olan dosya içeriği aşağıdaki şekildedir. (:) işareti ile alanlar birbirinen ayrılır. (#) işareti ile başlayan bölümler yorum olarak kullanılabilir. Satır sonunda N ya da Y harfi bulunmaktadır. Bu harfler , sunucu yeniden başladığında otomatik olarak veritabanı instance’ının açılıp açılmayacağını belirler. N ise başlamaz Y ise başlar. Oracle’ın “dbstart” ve “dbshut” komut dosyaları, hangi instance’ların başlatılacağını veya kapanacağını bulmak için bu dosyayı kullanır.

$DB_UNIQUE_NAME:$ORACLE_HOME:N

Örnek dosya içeriği :

+ASM:/u01/app/12.2.0.1/grid:N		# line added by Agent
orcl:/u01/app/oracle/product/12.2.0/dbhome_1:N		# line added by Agent

Oracle Enterprise Manager, servis bulma sırasında Oracle RAC veritabanının adını belirlemek ve sistemin yeniden başlatıldığında veritabanının otomatik olarak başlatılıp başlatılmayacağını belirlemek için oratab dosyasını kullanır. Aynı zamanda oraenv ile ortam değişkenleri yüklenirken oratab dosyasındaki bilgiler kullanılır. Oraenv ile değişkenler ayarlandığında oratab dosyasında satırda $DB_UNIQUE_NAME olduğundan ORACLE_SID değişkeninin değeri $DB_UNIQUE_NAME şeklinde ayarlanacaktır. Bu değişkenin RAC veritabanlarında instance adı şeklinde olması gerektiğinden oratab dosyasına aşağıdaki gibi ir satır eklediğinizde , tüm değişkenler normal şekilde ayarlanacaktır.

orcl1:/u01/app/oracle/product/12.2.0/dbhome_1:N	

Sonrasında oraenv ile değişkenleri ayarladığınızda ORACLE_SID orcl1 şeklinde set edilecektir. Aksi halde RAC veritabanının bulunduğunuz node üzerindeki instance adı doğru ayarlanmayacaktır.

Oratab dosyasında kalan eski bir veritabanına ait isimle DBCA üzerinden yeni bir veritabanı oluşturduğunuzda , veritabanı ismi olarak oratab dosyasındaki kayıttan farklı bir isim vermenizi isteyecektir. Bu gibi sorun yaşadığınızda ilgili satırı oratab dosyasından sildiğinizde dbca sorun yaratmayacaktır.

Loading

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir