ORA-08102: index key not found hatası

İndeks rebuild işlemi sırasında , eğer indekse ait bloklardan bazıları corruption olan bir datafile üzerinde ise , “ORA-08102: index key not found, obj# XXXXX, file X, block XXXX (2) ” şeklinde hata alınmaktadır. Hata ile ilgili olarak ilgili indeksin farklı tablo alanına taşınması ya da silinip yeniden oluşturulması gerekmektedir.

Hata aşağıdaki gibidir.

SQL> ALTER INDEX ADURUOZ.IDX_TESTR REBUILD PARALLEL 16 ONLINE;

ALTER INDEX ADURUOZ.IDX_TESTR REBUILD PARALLEL 16 ONLINE
*
ERROR at line 1:
ORA-08102: index key not found, obj# 84300, file 9, block 90039831 (2)

Loading

Leave Your Comment