Oracle Net Servisleri

Oracle Net servisleri , Oracle veritabanı kurulumu ile gelir. Genellikle uygulamaların ya da farklı istemcilerin , veritabanlarına bağlanmaları için gerekli network bağlantılarının etkinleştirilmesinde kullanılır. Farklı veritabanları arasında bağlantı sağlar. Dış kod kütüphanelerine erişim için ilave net servislerinin konfigüre edilmesini sağlar. (EXTPROC)

External prosedürler , 3. jenerasyon dillerle (örneğin C) yazılmış , PL/SQL ya da SQL kodları ile çağrılan fonksiyonlardır. Bu prosedürlere erişimi sağlayan net hizmetleri bulunmaktadır.

Oracle heterogeneous servisleri üzerinden Oracle veritabanlarından farklı veritabanlarına (örneğin Sybase) erişimi sağlar.

Oracle Net networking bileşenleri :

 • Oracle Net : Oracle veritabanı sunucusu ile istamci uygulamalar arasında network session oluşabilmesi için gerekli yazılımlardır. Network session oluştuktan sonra , Oracle Net , istamci ve veritabanı arasındaki veri taşıyıcı gibi davranır.
 • Oracle Net Listener : Listener veritabanı sunucusunda çalışan , istemcilerden bağlantı isteklerini dinleyen , veritabanı sunucusuna giden trafiği yöneten , aktif bir prosestir. Listener konfigürasyonları Enterprise Manager Cloud Control ya da Oracle Net Manager (netmgr) üzerinden yapılabilir.
 • Oracle Net Manager : Lokal istemcilerin ya da herhangi bir Oracle home’daki Oracle Net servsilerini konfigüre etmek için kullanılan Oracle Net aracıdır. Lünux ortamlarda netmgr , windows ortamlarda Programs -> Oracle Home -> Configuration and Migration Tools -> Net Manager şeklinde ulaşılabilir.
 • Oracle Connection Manager : Bağlantı isteklerini , veritabanlarına ya da diğer proxy sunucularına ileten bir proxy sunucusudur. Oturum seviyesinde çalışır. Genellikle veritabanı sunucusundan ve istemci bilgisayardan ayrı bir bilgisayarda yer alır. Asıl görevi oturum çoğaltma ve erişim kontrolüdür.
 • Oracle Net Configuration Assistant : Basit network bileşenlerini konfigüre etmek için kullanılır. “netca” komutu ile başlatılır. Aşağıdaki bileşenleri konfigüre etmek için kullanılır.
  • Listener adları ve protokol adresleri
  • Naming methodları
  • Net servis isimleri
  • Dizin sunucusu kullanımını

Ayrıca Oracle Net servislerinin yönetimi için Enterprise Manager Cloud Control ve Listener Control Utility (lsnrctl) kullanılabilir.

$ lsnrctl status
$ lsnrctl status LISTENER
$ lsnrctl stop
$ lsnrctl start

Loading

Leave Your Comment