DataPump (impdp) ORA-39143 hatası

Data Pump ile import işlemi yapıldığında , ilgili dump dosyasının geleneksel export (exp) komutu ile oluşturulmasından dolayı ORA-39000 , ORA-39001 ,ORA-39143 şeklinde hatalar oluşmaktadır. Alınan hatalar aşağıdaki gibi olacaktır.

ORA-39001: invalid argument value
ORA-39000: bad dump file specification
ORA-39143: dump file "/u01/backup/export/orcl.dmp" may be an original export dump file

Hatanın alınmaması için geleneksel import komutu kullanılarak import işlemi yapılmalıdır. Aşağıdakine benzer bir komut ile import yapıldığında sorun oluşmayacaktır.

imp <kullanici>/<sifre> file=orcl.dmp ignore=y full=y indexes=n statistics=none constraints=n log=orcl_imp.log grants=n

Loading

Leave Your Comment