Import işlemindeki ORA-12911: permanent tablespace cannot be temporary tablespace sorunu

12.2. veritabanlarına upgrade sonrasında 23715518 numaralı bug sebebiyle bazı kullanıcıların geçici temp tablo alanı SYSTEM olarak ayarlanmaktadır. Bu durumda herhangi bir şemayı import etmeye çalıştığınızda aşağıdaki gibi hata alınmaktadır. Bu sorun 18.1 versiyonunda giderilmiştir.

ORA-39083: Object type USER:"TEST" failed to create with error:
ORA-12911: permanent tablespace cannot be temporary tablespace

Sorunun çözümü için LOCAL_TEMP_TABLESPACE  , SYSTEM olan kullanıcıları tespit edip , bu kullanıcıların temp tablo alanlarının , veritabanındaki default temp tablo alanı olacak şekilde değiştirmek gerekmektedir.

Aşağıdaki sorgu ile temp tablo alanı SYSTEM olan kullanıcılar tespit edilebilir.

SQL> select username from dba_users where local_temp_tablespace='SYSTEM';

Tespit edilen kullanıcıların , local temp tablo alanını aşağıdaki gibi değiştirebilirsiniz.

SQL> alter user TEST LOCAL TEMPORARY TABLESPACE TEMP;

Ya da aşağıdaki sorgu ile tüm kullanıcılar için gerekli alter komutu oluşturabilirsiniz.

SQL> select 'alter user '||username||' LOCAL TEMPORARY TABLESPACE '||TEMPORARY_TABLESPACE||';' from dba_users where username not in ('XS$NULL') and local_temp_tablespace = 'SYSTEM';

Loading

Leave Your Comment